1K Spraymaling 400ml | Hvid Matt & Sort Matt

1K Spraymaling 400ml | Hvid Matt & Sort Matt

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
  • 1K spraymaling (akrylmaling) til universel brug på radiatorer, stikkontakter og mange andre genstande/overflader. Bemærk: Til overflader med permanent vand- og kemikaliekontakt og høj mekanisk belastning anbefaler vi vores 2K spraylak.
  • Egenskaber: Meget uigennemsigtig, slidstærk, hurtigt tørrende, med høj farvepræcision og glans. Temperaturbestandighed op til 120°C
  • Glansniveau: silkemat
  • Berøringstør efter 10-20 min.
  • 1 spraydåse er tilstrækkelig til ca. 2m² med 2 sprøjtninger.
Varenummer (SKU): Z-1110 Kategorier: , ,

Ingredienser, advarsler om fare

1K Spraymaling Fare : Aceton (CAS: 67-64-1); N-Butylacetat (CAS: 123-86-4); Butanon (CAS: 78-93-3); 2-Butanol (CAS: 78-92-2). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke spray. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1K Spraymaling 400ml | Hvid Matt & Sort Matt”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.