Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied
De volgende regelingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de online shop van EPODEX.

2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst
2.1 De volgende regelingen met betrekking tot het sluiten van de contract zijn van toepassing op bestellingen via onze internetshop http://www.EPODEX.nl
2.2 Als het contract is gesloten, wordt het contract met EPODEX tot stand gebracht. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Met het bestellen van de gewenste producten dient u een bindend aanbod in om een koopcontract af te sluiten.

De bestelling vindt plaats in volgende stappen:
1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestigen door de button “Bestellen” aan te klikken
3) De gegevens in het winkelwagentje controleren
4) Benut de button “afrekenen”
5) Aanmelding na registratie en invullen van de registratiegegevens (e-mailadres / gebruikersnaam en wachtwoord).
7) Bindend versturen van de bestelling door op de knop “Bestellen en betalen” te klikken

We bevestigen de ontvangst van de bestelling rechtstreeks door een automatisch gegenereerde e-mail (orderbevestiging).

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook bekijken op https://EPODEX.de/agb. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in  Mijn account -> Mijn bestellingen.

3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldag
De prijzen vermeld in de aanbieding op het moment van bestelling zijn van toepassing. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. inclusief de van toepassing zijnde Duitse wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
U kunt vooraf betalen, onder rembours, directe overschrijving, Credit Card, AmazonPay en PayPal. Bij het ophalen bestaat de mogelijkheid om contant te betalen. Als u hebt gekozen om vooruit te betalen, gaat u ermee akkoord, de aankoopprijs direct na het sluiten van het contract te betalen. De producten worden na succesvolle ontvangst van het geld op onze rekening verzonden.

4 levering
De goederen worden uiterlijk binnen 4 werkdagen geleverd. De levertijd begint in het geval van een voorschot op de dag na de betalingsopdracht van de verantwoordelijke bank en alle andere betaalwijzen aan de dag na sluiting van de overeenkomst. Als de deadline van een termijn op een zaterdag, zondag of officiële feestdag eindigt, eindigt de deadline op de volgende werkdag.

5 Eigendomsvoorbehoud
Het product blijft ons eigendom tot de volledige betaling van het factuurbedrag.
Als u bij ons een betalingsachterstand heeft, zijn alle bestaande vorderingen direct opeisbaar.

6 Annuleringsvoorwaarden
Bij het kopen van een product heeft u een wettelijk herroepingsrecht. U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder redene te herroepen. De wachttijd bedraagt veertien dagen na de dag waarop u of een derde partij door u aangegeven, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen.

Alle RAL-kleuren van de RAL 1000 tot RAL 9000-serie, evenals alle kleuren die speciaal zijn gemengd volgens de wensen van de klant, worden individueel voor u geproduceerd. U heeft dus geen recht op herroeping en geen recht op restitutie.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u contact met ons op te nemen

EPODEX GmbH
Zechenstr. 70
47443 Moers
E-mail: info@epodex.nl

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing  uit dit contract terug te trekken. U kunt het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken. Dit is niet verplicht. U kunt het herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen via het contactformulier op onze website.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van uw annulering. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

7. Betaling via Klarna
Betaling op rekening en financiering
In samenwerking met Klarna AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u het kopen op rekening en op afbetaling als betalingsoptie aan.
Let op: Klarna rekening en Klarna koop op afbetaling zijn alleen beschikbaar voor consumenten en dat de betaling aan Klarna moet gebeuren.

Klarna rekening
Wanneer u op rekening bij Klarna koopt, krijgt u altijd eerst de goederen en u heeft een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor de factuur zijn hier te vinden. De online shop berekent geen kosten per bestelling bij het kopen op rekening met Klarna.

Klarna-koop op afbetaling
Met Klarna’s financieringsservice kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minstens 1/24 van het totale bedrag (maar minstens € 6,95) of onder voorwaarden die anders bij de kassa zijn vermeld. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden van dit Klarna-krediet, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie over consumentenkrediet.

Privacy Policy
Klarna controleert en evalueert uw gegevens en onderhoudt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinstellingen als er een legitiem belang en reden is. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacy beleid van Klarna.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen voor dit contract (exclusief verzendkosten en eventuele extra kosten die daaruit ontstaan) onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop we kennis hebben genomen van uw herroeping, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het éérst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. Aan deze voorwaarde is voldaan als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. De kosten van de retour zijn te uwen laste. Ook een eventueel waardeverlies van de goederen valt te uwen laste.

Formulier voor herroeping
Indien u het contract wilt annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en te sturen naar:

EPODEX GmbH
Zechenstr. 47
47443 Moers
E-mail info@epodex.nl

Ik / wij (*) herroepen hierbij het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)
_____________________________________________________
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
__________________
Naam van de consument (en)
_____________________________________________________
Adres van de consument (en)
_____________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
__________________
datum
__________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van de herroepingsinstructie

8 Garantie
8.1 Alle informaties over de geschiktheid, verwerking en gebruik van onze producten, technisch advies en andere informaties worden naar beste weten meegedeeld, maar ontslaan u niet van uw eigen tests en proeven.
8.2 In geval van gebreken aan de geleverde producten, kunt u allereerst om reparatie of vervanging vragen. Alle andere garantieclaims zijn in dit opzicht uitgesloten. Als de reparatie of vervanging niet lukt, kunt u een creditnota, een korting of een wijziging aanvragen.
8.3 U verplicht zich ertoe het product onmiddellijk na ontvangst van elke individuele levering te inspecteren en ons onmiddellijk na 3 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, inclusief bewijsstukken.

8.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid van uw plaatsvervangende agenten, tenzij leidinggevenden handelen en de essentiele punten van het contract niet wordt aangetast.

9 Klantenservice
Onze klantenservice  is voor vragen, reclamaties en bezwaren op werkdagen beschikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Telefoonnr: +31 10 310 0203
E-Mail: info@epodex.nl

10 Contractenrecht, contracttaal, toepasselijk recht en jurisdictie, scheidbaarheidsclausule

10.1 Op de sluiting en uitvoering van alle overeenkomsten is Duits recht van toepassing. De geldigheid van de UN-verkoopwet is uitgesloten. Jurisdictie is Düsseldorf, voor zover wettelijk toegestaan.

10.2 De contracttaal is alleen in het Duits.

10.3 Indien er één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, leidt dit niet tot nietigheid van het gehele contract. De niet-effectieve regeling zal worden vervangen door de relevante wettelijke regeling.