Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied
De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de online shop van EPODEX.

2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst
2.1 De volgende bepalingen met betrekking tot het sluiten van de contract zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://www.EPODEX.de.
2.2 Als het contract is gesloten, wordt het contract met EPODEX gesloten. De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Met het bestellen van de gewenste producten doet u een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten.

De bestelling wordt gemaakt in de volgende stappen:
1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestigen door op de knop “Bestellen” te klikken
3) De details in het winkelwagentje controleren
4) Gebruik van de knop “afrekenen”
5) Registratie in de online winkel, na registratie en invoer van de registratiegegevens (e-mailadres / gebruikersnaam en wachtwoord).
7) Bindende verzending van de bestelling door op de knop “Betaald bestellen” te klikken
We bevestigen de ontvangst van de bestelling rechtstreeks door een automatisch gegenereerde e-mail (orderbevestiging).

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook bekijken op https://EPODEX.de/agb. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenruimte onder Mijn account -> Mijn bestellingen.

3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldag
De prijzen, vermeld in aanbieding op het moment van de bestelling zijn van toepassing. De opgegeven prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen ze zijn inclusief de huidige Duitse BTW. Tot de volledige betaling van de koopprijs blijven de goederen ons eigendom.
U kunt vooraf betalen, onder rembours, directe overschrijving, AmazonPay en PayPal. Bij het ophalen is er de mogelijkheid om contant te betalen. Als u hebt gekozen om vooruit te betalen, gaat u ermee akkoord, de aankoopprijs direct na het sluiten van het contract te betalen. De producten worden na succesvolle ontvangst van het geld naar onze rekening verzonden.

4 levering
De goederen worden uiterlijk binnen 4 werkdagen geleverd. De levertijd begint in het geval van een voorschot op de dag na de betalingsopdracht van de verantwoordelijke bank en alle andere betaalwijzen aan de dag na sluiting van de overeenkomst. Als de deadline van een termijn op een zaterdag, zondag of officiële feestdag eindigt, eindigt de deadline op de volgende werkdag.

5 Eigendomsvoorbehoud
We behouden het eigendom van het product voor tot de volledige betaling van het factuurbedrag.
Als u bij ons in gebreke blijft, zijn alle bestaande claims onmiddellijk opeisbaar.

6 Annuleringsvoorwaarden
Bij het kopen van een product heeft u een wettelijk herroepingsrecht. U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De wachttijd bedraagt veertien dagen na de dag waarop u of een derde partij door u aangegeven, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen.
Alle RAL-kleuren van de RAL 1000 tot RAL 9000-serie, evenals alle kleuren die speciaal zijn gemengd volgens de wensen van de klant, worden individueel voor u geproduceerd. U heeft dus geen recht op herroeping en geen recht op terugkeer.
Houd er rekening mee dat het annuleringsadres verschilt van het hoofdbedrijfsadres.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u contact met ons op te nemen

EPODEX (beperkte aansprakelijkheid)
Robert-Bosch-Straße 12A
47475 Kamp-Lintfort
E-mail: info@epodex.com

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken. Dit is niet verplicht. U kunt het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch invullen en indienen via het contactformulier op onze website.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van uw annulering. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

7. Betaling via Klarna
Betaling per factuur en financiering
In samenwerking met Klarna AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de aankoop van een factuur en aflevering aankoop als betalingsoptie aan.
Let op: Klarna rekening en Klarna koop op afbetaling zijn alleen beschikbaar voor consumenten en dat de betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna rekening
Wanneer u op rekening bij Klarna koopt, krijgt u altijd eerst de goederen en u heeft een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor de factuur zijn hier te vinden. De online winkel rekent geen kosten per bestelling bij het kopen van een factuur bij Klarna.

Klarna-koop op afbetaling
Met Klarna’s financieringsservice kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minstens 1/24 van het totale bedrag (maar minstens € 6,95) of onder voorwaarden die anders bij de kassa zijn vermeld. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden van dit Klarna-krediet, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie over consumentenkrediet.

Privacy Policy
Klarna onderzoekt en evalueert uw gegevens en onderhoudt een legitiem belang en zorgt voor gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en volgens de informatie in het privacy beleid van Klarna.

gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen (exclusief verzendkosten en eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien) onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop we kennis hebben genomen van uw intrekking van dit contract het geld terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de restitutie weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het éérst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. Aan deze voorwaarde is voldaan als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. De retourkosten zijn voor uw rekening. U moet betalen voor waardeverlies van de goederen.

Herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en terug.)
naar:

EPODEX (beperkte aansprakelijkheid)
Klever St. 48
47475 Kamp-Lintfort
E-mail info@epodex.com

Ik / wij (*) herroepen hierbij het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)
_____________________________________________________
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
__________________
Naam van de consument (en)
_____________________________________________________
Adres van de consument (en)
_____________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
__________________
datum
__________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van het annuleringsbeleid

8 Garantie
8.1 Alle informaties over de geschiktheid, verwerking en gebruik van onze producten, technisch advies en andere informaties zijn naar beste weten verstrekt, maar ontheft u niet van uw eigen tests en proeven.
8.2 In geval van gebreken aan de geleverde producten, kunt u allereerst om reparatie of vervanging vragen. Alle andere garantieclaims zijn in dit opzicht uitgesloten. Als de reparatie of vervanging niet lukt, kunt u een creditnota, een korting of een wijziging aanvragen.
8.3 U verplicht zich ertoe het product onmiddellijk na ontvangst van elke individuele levering te inspecteren en ons onmiddellijk na 3 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, inclusief de bewijsstukken.

8.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid van uw plaatsvervangende agenten, tenzij leidinggevenden handelen en de essentie van het contract niet wordt aangetast.

9 klantenservice
Onze klantenservice voor vragen, reclamaties en bezwaren is op werkdagen beschikbaar van 10:00 tot 18:00 uur
Telefoonnr: +49 2842 12 19 594
E-Mail: info@epodex.com

10 Contractenrecht, contracttaal, toepasselijk recht en jurisdictie, scheidbaarheidsclausule

10.1 Op de sluiting en uitvoering van alle overeenkomsten is Duits recht van toepassing. De geldigheid van de UN-verkoopwet is uitgesloten. Jurisdictie is Düsseldorf, voor zover wettelijk toegestaan.

10.2 De contracttaal is alleen in het Duits.

10.3 Indien er één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, leidt dit niet tot nietigheid van het gehele contract. De niet-effectieve regeling zal worden vervangen door de relevante wettelijke regeling.