Herroeping

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen (exclusief verzendkosten en eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien) onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop we kennis hebben genomen van uw intrekking van dit contract het geld terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de restitutie weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het éérst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. Aan deze voorwaarde is voldaan als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. De retourkosten zijn voor uw rekening. U moet betalen voor waardeverlies van de goederen.

Herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en terug.)
naar:

EPODEX (beperkte aansprakelijkheid)
Klever St. 48
47475 Kamp-Lintfort
E-mail info@epodex.com

Ik / wij (*) herroepen hierbij het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)
_____________________________________________________
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
__________________
Naam van de consument (en)
_____________________________________________________
Adres van de consument (en)
_____________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
__________________
datum
__________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van het annuleringsbeleid