Herroepingsrecht van de klant

Herroepingsinstruktie

Bij het kopen van een product heeft u een wettelijk herroepingsrecht. U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder redene te herroepen. De wachttijd bedraagt veertien dagen na de dag waarop u of een derde partij door u aangegeven, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u contact met ons op te nemen

EPODEX GmbH
Zechenstr. 70
47443 Moers
E-mail: info@epodex.nl

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing  uit dit contract terug te trekken. U kunt het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken. Dit is niet verplicht. U kunt het herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen via het contactformulier op onze website.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van uw annulering. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Alle RAL-kleuren van de RAL 1000 tot RAL 9000-serie, evenals alle kleuren die speciaal zijn gemengd volgens de wensen van de klant, worden individueel voor u geproduceerd. U heeft dus geen recht op herroeping en geen recht op restitutie.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen voor dit contract (exclusief verzendkosten en eventuele extra kosten die daaruit ontstaan) onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop we kennis hebben genomen van uw herroeping, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het éérst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. Aan deze voorwaarde is voldaan als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. De kosten van de retour zijn te uwen laste. Ook een eventueel waardeverlies van de goederen valt te uwen laste.

Formulier voor herroeping
Indien u het contract wilt annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en te sturen naar:

EPODEX GmbH
Zechenstr. 47
47443 Moers
E-mail info@epodex.nl

Ik / wij (*) herroepen hierbij het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)
_____________________________________________________
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
__________________
Naam van de consument (en)
_____________________________________________________
Adres van de consument (en)
_____________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
__________________
datum
__________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van de herroepingsinstructie