2C EPOXY GLUE / 2C Epoxy GietharsLIJM 24ml

2C EPOXY GLUE / 2C Epoxy GietharsLIJM 24ml

Levertijd: 1-3 werkdagen

Tweecomponenten universele lijm op basis van Epoxy Giethars. Hecht op bijna alle materialen. Werktijd: 5 min. Hittebestendig (max.+70°C), vorstbestendig (min. -20°C), vocht- en chemicaliënbestendig.

Artikelnummer: sys-harz-EP5 Categorieën: , ,

2C EPOXY GLUE / 2C Epoxy GietharsLIJM


Toepassing

Reinig en droog het te lijmen oppervlak. Verwijder de opbergdop uit het midden van de zuiger. Knip de twee uiteinden van de spuit voorzichtig af met een mes of schaar. Duw het materiaal (hars+verharder) langzaam naar buiten, door op de zuiger te duwen. Meng en breng handmatig aan. Maak de spuit schoon en sluit deze met een opbergdop. Aanraakbaar na 30min. Chemisch uitgehard: na 24u. Verwerkingstemperatuur: 5°C tot 93°C.

Klantenservice: Als u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of gebruik onze WhatsApp-Support.


Gevaaraanduidingen

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Na het werken met dit product grondig wassen. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Klant beoordelingen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Schrijf de eerste beoordeling “2C EPOXY GLUE / 2C Epoxy GietharsLIJM 24ml”

Gebruik een van de toegestane bestandstypen: jpg,png,mp4.