Konkursie

Przesłać zdjęcia przed/po i wygrać!

Co kwartał dwóch szczęśliwych zwycięzców ma do wyboru "kupon na 2300zł" lub "zwrot kosztów zakupu dla ich projektu" (*ograniczony do kwoty zakupu do 2300zł wartości towarów). Wszystko co musicie zrobić to przesłać swoje zdjęcia przed i po za pomocą poniższego formularza.

Ocenie podlegają projekty, w których zastosowano farby lub lakiery (np. farba do płytek, farba do ścian, farba do mebli, farba do betonu i kamienia, farba lateksowa, farba akrylowa). Dodatkowo oceniane są projekty, w których podłogi i stoły były pokryte żywicą epoksydową. Projekty odlane przy użyciu żywicy epoksydowej (np. Rivertables, biżuteria itp.) nie będą oceniane.

Losowanie odbywa się w okresach kwartalnych. Kolejni zwycięzcy zostaną ogłoszeni 31 marca 2023 r. Pierwszy zwycięzca zostanie wylosowany metodą losową, a drugi zwycięzca zostanie wybrany przez zespół Epodex. Zwycięzców ogłosimy na Instagramie i Facebooku oraz skontaktujemy się z nimi. Kupon można zrealizować w dowolnym momencie przy kolejnym zamówieniu.

Na co czekacie? Wziąź udział już teraz i wygrywaj!

Powodzenia!

Wysyłanie zdjęć online

Dziękujemy, Pańska wiadomość została wysłana pomyślnie. Odezwiemy się do Was tak szybko, jak to możliwe.

Przepraszamy, Pańska wiadomość nie mogła zostać wysłana. Proszę spróbować ponownie lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Można przesłać maksymalnie 50 zdjęć/filmów. Można przesłać maksymalnie 50 MB

Warunki udziału

1. Akceptacja warunków uczestnictwa

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraźnie i wiążąco akceptuje warunki uczestnictwa.

Przesyłając zdjęcia/filmy uczestnik zapewnia i gwarantuje, że jest nieograniczonym właścicielem praw do przesłanych zdjęć/filmów. Ponadto wyraża on/ona zgodę na publikację przesłanych zdjęć/filmów w Internecie, np. na stronie www.epodex.com. Wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć/filmów w sieciach społecznościowych i na stronach internetowych (Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok itp.), a także we wszystkich mediach drukowanych i digitalnych. Wszystkie zdjęcia mogą być wcześniej zmienione poprzez edycję zdjęć.

Zgadza się, że wszystkie informacje o osobie, użytych produktach i wartości doświadczenia, a także udostępnione zdjęcia/filmy mogą być wykorzystane do recenzji produktów itp. na stronie internetowej www.epodex.com.

Publikacja zdjęć i filmów jest nieograniczona czasowo i ilościowo. Zgoda trwa nadal, jeśli odpowiedzialny operator (EPODEX GmbH) działa w innej formie prawnej lub w formie innej spółki. Operator odpowiedzialny za powyższy adres internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione i niewłaściwe korzystanie z niego przez osoby trzecie.

2. Dopuszczalność

Do udziału i wygranej uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 14 lat. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest nieograniczonym właścicielem praw autorskich do przesłanych zdjęć.

3. Czas gry / długość gry

Gra rozpoczyna się 05.12.2022 r., zwycięzca będzie losowany co kwartał. Pierwsze losowanie odbędzie się 31.03.2023 r.

4. Tryb gry

Aby wziąć udział w konkursie, zdjęcia przed/po i/lub filmy należy przesłać pod poniższym linkiem:

Przesłanie zdjęć/filmów automatycznie włącza Was do konkursu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po zakończeniu konkursu.

5. Nagroda

Co kwartał, dwóch szczęśliwych zwycięzców dostaje do wyboru " kupon 2300zł" lub "zwrot kosztów zakupu dla ich projektu" (*ograniczony do kwoty zakupu do 2300zł wartości towarów).

6. Promocja

Uczestnik wyraża zgodę na to, że przesłane zdjęcia zostaną umieszczone w Internecie i że w tym kontekście zostanie wymienione jego nazwisko.

7. Ochrona danych

Obowiązują warunki ochrony danych firmy EPODEX.

8. Droga sądowa

Wykluczona jest droga sądowa.

9. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia są nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
WOOCS v.2.3.7
Languages