KLEJ EPOKSYDOWY 2K 24ml

KLEJ EPOKSYDOWY 2K 24ml

5 z 5 na podstawie 2 ocen klientów
(2 opinia klienta)
Czas realizacji: 1-3 dni robocze

Dwuskładnikowy, uniwersalny klej na bazie żywicy epoksydowej. Przylega do prawie wszystkich materiałów. Czas przetwarzania: 5 min. Żaroodporny (max. + 70°C), mrozoodporny (min. -20°C), odporny na wilgoć i chemikalia.

SKU: sys-harz-EP5 Kategorie: , ,

KLEJ EPOKSYDOWY 2K


Aplikacja

Oczyść i osusz powierzchnię, która ma zostać pokryta. Odkręć nasadkę strzykawki. Ostrożnie odetnij dwie końcówki strzykawki nożem lub nożyczkami. Powoli wypchnij materiał (żywica + utwardzacz), naciskając tłok. Wymieszaj i nałoż ręcznie. Wyczyść strzykawkę i zamknij nasadką do przechowywania. Klej jest utwardzony po 30min. Chemiczne utwardzenie po 24h. Temperatura przetwarzania: od 5°C do 93°C.

Obsługa klienta: Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub skorzystaj z naszego wsparcia WhatsApp.


Ostrzeżenia o zagrożeniach

Uwaga: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Dokładnie umyć po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.

Recenzje klientów

Ocena 5 na 5 gwiazdek
2 recenzja
4 gwiazdka 0 0 %
3 gwiazdka 0 0 %
2 gwiazdka 0 0 %
1 gwiazdka 0 0 %

2 recenzji z oceną 5 gwiazdka (2 z 2)

(Pokaż niefiltrowane wyniki)

2 recenzja dla KLEJ EPOKSYDOWY 2K 24ml

Dodaj recenzję

Użyj jednego z dozwolonych typów plików: jpg,png,mp4.