Mikrocement (komponent A)

Mikrocement (komponent A)

Czas realizacji: 1-3 dni robocze
 • Masa wyrównująca do projektowania może być stosowana na wszystkich powierzchniach, takich jak beton, tynk, metal, szkło, plastik, drewno, farba itp.
 • Materiał: Cement premium połączony z dodatkami i wypełniaczami
 • Właściwości: Mineralny, bardzo trwały, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na promieniowanie UV, bezwonny
 • Obszary zastosowań: Wewnątrz i na zewnątrz oraz w wilgotnych pomieszczeniach przy zastosowaniu uszczelniacza PUR
 • Najwyższa jakość bezpośrednio od producenta
 • Czas utwardzania: ok. 8 godzin – Twardość finalna: po ok. 7 dniach
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Zastosowanie
Opis produktu Mikrocement, nanocement, projektowa masa wyrównująca
Zakres zastosowania Ścianyi podłogi, meble itp. fasady, schody, hale przemysłowe, piwnice itp.
Obszar zastosowania Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz oraz w wilgotnych pomieszczeniach
Aplikacja Kielnia
Samopoziomowanie minimum; należy rozprowadzić i wygładzić za pomocą kielni
Ilość zużycia podłogi Warstwa 1 (Gruba): 1,6kg/m², Warstwa 2 (Gruba lub Średnia): 1,2kg/m²
Ilość zużycia ściany Warstwa 1 (Średnia): 1,2kg/m², Warstwa 2 (Średnia lub Drobna): 1kg/m²
Wydzielanie niepożądanych zapachów podczas przetwarzania niskie (zgodnie z amin)
Natryskiwanie i kapanie W zależności od konsystencji podczas przetwarzania, na powierzchniach ścian mogą pojawić się krople
Temperatura obróbkir Temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić min. 10°C i maks. 30°C
Optymalna temperatura obróbki 20°C
Proporcje mieszania według wagi materiału sypkiego (A): Ciecz (B Drobnoziarnisty: 100:35, Średnioziarnisty: 100:20, Gruboziarnisty: 100:25
Czas pracy w temperaturze 20°C 120 minut przy wadze 10 kg
Zalecana grubość warstwy Drobno 1mm; średnio i Grubo 1,5mm
Zalecana liczba warstw min. 2 warstwy/td>
Czas oczekiwania między warstwami max. 24 godziny
Czas oczekiwania przed malowaniem innym produktem po 48 godzinach
Podkład na podłożach chłonnych/td> Zalecany głęboki podkład 1K
Podkład na podłożach niechłonnych Zalecany podkład 2K
Maksymalny poziom wilgotności podczas aplikacji 60%
Właściwości techniczne
Materiał bazowy Cement
Składnik A Proszek do mikrocementu i kwarcu
Składnik B Żywica akrylowa w dyspersji wodnej
Stopień połysku Jedwabiście matowy. Możliwy wysoki połysk i matowy z uszczelniaczem PUR
Konsystencja Wysoka lepkość, lepkość może być dopasowana w zależności od ilości dodanego płynu (B).
Moc krycia Wysoce kryjący
Wykończenie powierzchni Wytrzymały, odporny na ścieranie i zarysowania
Odporność na zarysowania/ścieranie Wzmocniony przez zastosowanie PU i zalecany do intensywnie użytkowanych powierzchni i obszarów mokrych
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach ≥ 12,0 MPa (EN 13892-2)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 20 MPa (EN 13892-2)
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach 4,0 MPa (EN 13892-2)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 7,0 MPa (EN 13892-2)
Klasa odporności ogniowej Efl EN 13501-1
Twardość Shore'a ≥80
Elastyczność1 Nieelastyczna; siatka z włókna szklanego musi być wbudowana w podłoże podatne na wibracje
Przepuszczalny, oddychający Tak (o ile nie zastosowano 2 lub więcej warstw uszczelniacza PU)
Zastosowanie w mokrymśrodowisku Nie zalecane bez uszczelniacza Pu w obszarach mokrych
Trwałość kolorów Wysoki
Blask kolorów Wysoki
Efekt końcowy Dla ścian: tekstura drobna/średnia - Dla podłóg: tekstura średnia/szorstka
Odporność na promieniowanie UV Stabilnoy UV
Bez rozpuszczalników Tak
Bez plastyfikatorów Tak
Nie zawiera VOC Tak
Podatność na ślady i błyszczące plamy (tzw. efekt pisania) Niska (Touch-Protect-System)
Przyjazny dla środowiska Tak
Udział pigmentu 2-10% w zależności od pożądanej intensywności koloru, zalecane 2%
Gęstość (g/cm³) 800 - 1300 kg/m³
Maksymalna wielkość ziarna Grubo (450 µm), Średni (330 µm), Drobny (80 µm).
Rozcieńczalny Drobny: maks. 100:40, średni: maks. 100:23, grubo: maks. 100:28
Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu acetonem/rozcieńczalnikiem
Odporność chemiczna Należy unikać kwasów, zasad i chloru.
Czyszczenie powierzchni Lekkie środki powierzchniowo czynne (nie stosować kwaśnych lub chlorowanych środków czyszczących ani roztworów alkalicznych)
Przechowywanie Szczelny, odporny na zabrudzenia i mróz
maksymalna temperatura przechowywania 25°C
Min. temperatura przechowywania 10°C
Minimalny okres przechowywania Nieotwarty 12 miesięcy, otwarty 6 miesięcy
 1. Jeśli w podłożu występują szczeliny dylatacyjne, należy je uwzględnić podczas nakładania mikrocementu. Szczelinę dylatacyjną należy wzmocnić siatką z włókna szklanego lub umieścić w mikrocemencie. Pomieszczenia o powierzchni większej niż 50 m² powinny zawsze zawierać szczeliny dylatacyjne. Zignorowanie istniejących szczelin dylatacyjnych lub nieuwzględnienie ich tam, gdzie jest to konieczne, może prowadzić do pękania mikrocementu.

SKU: sys-micro Kategorie: ,

Ściana z mikrocementu

Podkład

 1. Powierzchnia powinna być stabilna, sucha i wolna od brudu, środków oddzielających i dużych nierówności.
 2. Należy zeszlifować wszelkie nierówności.
 3. W przypadku powierzchni wyłożonych płytkami zalecamy zagruntowanie płytek naszym podkładem 2K PRIMER do podłoży niechłonnych i wypełnienie nim spoin.
 4. Pozostawić podkład do wyschnięcia.

Powłoka główna

 1. Wymieszać składniki mikrocementu A o średnim uziarnieniu ze składnikiem B w określonym stosunku mieszania.
 2. Dodać pigment WB w zalecanej ilości w celu zabarwienia materiału.
 3. Rozprowadzić materiał pacą, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
 4. Zeszlifować wszelkie nierówności powierzchni większe niż 3 mm i odkurzyć powstały pył.
 5. Nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. W zależności od pożądanego wykończenia, mikrocement może być nakładany średnim lub drobnym ziarnem.

Uszczelnianie

Wskazówka: W przypadku wilgotnych pomieszczeń, powierzchni mających bezpośredni kontakt z wodą i intensywnie użytkowanych powierzchni ( wysoce obciążonych mechanicznie, czyszczonych przy użyciu żrących środków czyszczących itp.) zalecamy uszczelnienie powierzchni żywicą poliuretanową EPODEX (żywica PUR) w wersji matowej lub błyszczącej.

 1. Wymieszać żywicę PUR i utwardzacz w podanych proporcjach i wlać do kuwety malarskiej.
 2. Nałożyć materiał cienko wałkiem piankowym ruchem poprzecznym i pozostawić do utwardzenia. Zalecamy nałożenie dwóch warstw.

Obsługa klienta: Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub skorzystaj z naszego wsparcia WhatsApp.

Uwaga: Należy pamiętać, że kolory mogą się nieco różnić z powodu różnych warunków oświetleniowych i monitorów. Wszystkie informacje są rekomendacją opartą na naszym doświadczeniu; bez zobowiązań prawnych.


Składniki, Ostrzeżenia o zagrożeniach

Składnik A (Mikrocement Średni) Niebezpieczeństwo: Zawiera: KLINKIER CEMENTU PORTLANDZKIEGO Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Składnik A (Mikrocement Gruby) Niebezpieczeństwo: Zawiera: KLINKIER CEMENTU PORTLANDZKIEGO Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Składnik A (Mikrocement Drobny) Niebezpieczeństwo: Zawiera: KLINKIER CEMENTU PORTLANDZKIEGO Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Recenzje klientów

Recenzje

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Napisz recenzję jako pierwszy “Mikrocement (komponent A)”

Użyj jednego z dozwolonych typów plików: jpg,png,mp4.