Żywica epoksydowa w Alcohol Ink

Żywica epoksydowa w Alcohol Ink

Od: 89 zł

Czas realizacji: 1-3 dni robocze

Żywice epoksydowe są idealne do wszystkich zastosowań. W skład dostawy wchodzi żywica (A) i utwardzacz (B) oraz w zależności od wyboru jedna lub więcej fiolek 10g z atramentami alkoholowymi. Wybierz pomiędzy naszymi dwoma systemami żywic epoksydowych ECO i PRO. Następnie określ żądaną ilość żywicy epoksydowej i atramentu alkoholowego SELENIT WHITE. Aby uzyskać typowy efekt atramentu alkoholowego, można opcjonalnie zamówić biały barwnik. Czym więcej białego barwnika, tym silniejszy efekt. Instrukcje dotyczące stosowania znajdują się na naszej stronie produktowej.

  Systemy żywic epoksydowych
  Nadaje się idealnie. X Nie nadaje się. ~ Nie jest idealny, ale można go użyć.
  ECO System PRO System
  Proporcje mieszania wagowo Żywica (A): Utwardzacz (B)owo 100:50 100:50
  Aplikacje
  Powlekanie
  Laminowanie
  Lakowanie
  Zalewanie ~
  Naprawa
  Klejenie ~
  Przykłady zastosowań
  Gruntowanie, powlekanie i uszczelnianie podłóg (podłogi przemysłowe, podłogi garażowe, podłogi salonu, podłogi łazienkowe itp.)
  Powlekanie i uszczelnianie stołów, blatów roboczych i innych mebli / przedmiotów
  Powlekanie zdjęć
  Odlewanie stołów z żywicy epoksydowej („Stoły rzeczne“) ~ ~
  Produkcja biżuterii i małych odlewów o wysokości do 2cm wysokości
  Odlewanie większych odlewów z jednego odlewu X X
  Izolacja obwodów elektrycznych i punktów końcowych X
  Zastosowanie w budowaniu samolotów, statków i modeli
  Klejenie i uszczelnianie betonu, drewna, plastiku, twardej pianki, kamienia naturalnego, TWS i innych materiałów ~
  Właściwości przetwórcze
  Toczenie
  Szlifowanie
  Polerowanie
  Maksymalna wysokość odlewu na proces odlewania w 20°C1 1cm 2cm
  Czas oczekiwania na dalszy proces odlewu w 20°C2 (Liczba procesów odlewania: nieograniczona) Minimalny 6 godz. Minimalny 12 godz.
  Żelowanie i wytrzymałość w 20°C (Gel Timer TECAM) 25min. (100g) 65min. (145g)
  Min. Temperatura przetwarzania 15°C 15°C
  Maksymalna temperatura przetwarzania przy maks. wysokość nalewania 20°C (1cm) 20°C (2cm)
  Maksymalna temperatura obróbki przy wysokości odlewania 1mm 35°C 35°C
  Maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza podczas przetwarzania 70% 70%
  Maksymalna strata materiału po złożeniu zamówienia 1% 1%
  Czas przygotowania (w 20°C)
  Wysokość warstwy 0-3mm 60 min. 120 min.
  Wysokość warstwy 1cm 25 min. 90 min.
  Wysokość warstwy 2cm X 60 min.
  Wysokość warstwy 5cm X X
  Użytkowanie/Wytrzymałość/Odporność (w 20°C)
  Wysokość warstwy 0-3mm po 20 godz. po 24 godz.
  Wysokość warstwy 1cm po 20 godz. po 20 godz.
  Wysokość warstwy 2cm X po 20 godz.
  Wysokość warstwy 5cm X X
  Całkowite utwardzanie chemiczne po 7 dniach po 7 dniach
  Parametry techniczne
  Żywica przezroczysta
  Krystalicznie czyste utwardzanie X
  Maksymalna możliwa ochrona przed promieniowaniem UV3 X
  Samoodpowietrzający
  Bez pęcherzyków
  Samopoziomujący
  Bezrozpuszczalnikowy
  VOC-frei4 X
  BPA-frei5
  Bez plastyfikatorów (Phthalate)
  Odporne na chemikalia
  Odporne na zarysowania6
  Efekt domingu (efekt głębi)
  Można mieszać ze wszystkimi kolorami UNI (Z wyłączeniem WB Pigment)
  Nadaje się do ogrzewania podłogowego
  Do użytku zewnętrznego X
  Wysoka siła przyczepności
  Gęstość (g/cm3) 1,1 1,1
  Lepkość (mPas) 700 530
  Max. odporność na ciepło7 do 60°C 60°C
  Min. Odporność na ciepło do -30°C -30°C
  Twardość Shore'a po utwardzeniu (D1) 87 82
  Temperatura składowania 10-30°C 15-30°C
  Okres ważności po otrzymaniu 12 miesiąc 12 miesiąc
  Okres ważności po otwarciu8 6 miesiąc 6 miesiąc
  1. Nie zaleca się wylewania powyżej maksymalnej wysokości warstwy na proces odlewania, ponieważ żywica zagotuje się w wyniku reakcji i może prowadzić do żółknięcia, pęknięć lub deformacji. Obniżając temperaturę (pomieszczenie, podłoże, materiał do np. 15°C i zmniejszając powierzchnię do np. 10x10cm, można osiągnąć wysokość odlewania do 30cm w jednym procesie odlewania).
  2. Nie ma maksymalnego limitu czasu do momentu nalania następnej warstwy.
  3. Żadna żywica epoksydowa nie jest całkowicie odporna na promieniowanie UV. Jednak wysokiej jakości surowce i dodatki, takie jak absorbery UV, mogą zwiększyć ochronę przed promieniowaniem UV. Stosując lakier nawierzchniowy, można dodatkowo zwiększyć odporność na promieniowanie UV. Możliwe powłoki nawierzchniowe to np. przezroczyste żywice poliuretanowe (PU) lub lakiery, które są szczotkowane lub natryskiwane jako wykończenie powłoki z żywicy epoksydowej.
  4. Bez VOC przy prawidłowym użyciu i po pełnym utwardzeniu.
  5. Zgodnie z przepisem, bez darmowego BPA.
  6. Nasze systemy żywic epoksydowych są wysoce odporne na zarysowania, ale nie są całkowicie odporne. Odporność na zarysowania można zwiększyć, stosując warstwę nawierzchniową. Możliwe powłoki nawierzchniowe to np. przezroczyste żywice poliuretanowe (PU) lub lakiery, które są szczotkowane lub natryskiwane jako wykończenie powłoki z żywicy epoksydowej.
  7. Odporność na ciepło wskazuje temperaturę, do której utwardzony system żywicy epoksydowej pozostaje mechanicznie stabilny. Utwardzona żywica epoksydowa może stać się bardziej miękka w wyższych temperaturach. Odporność na ciepło można zwiększyć przez (utwardzanie w wyższych temperaturach >60°C).
  8. Jeśli zamkniesz pokrywkę pojemnika natychmiast po otwarciu, okres przechowywania po otwarciu wynosi co najmniej 6 miesięcy.

  • 0 zł
Kalkulator epoksydowy
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Wymagana ilość w kg KG
Wymagana ilość w gramach g
SKU: sys-harz-inks Kategoria:
Akcesoria

Żywica epoksydowa w Alcohol Ink

Tusze alkoholowe EPODEX to przezroczyste i szybkoschnące farby na bazie alkoholu, które zostały opracowane specjalnie do technik malowania płynem. Twórz indywidualne kolory, abstrakcyjne efekty i zaskakujące kształty dzięki tuszom alkoholowym EPODEX.
Tusz można stosować na prawie każdym gładkim, nieporowatym materiale. Najlepiej do tego nadają się żywice epoksydowe, papiery syntetyczne (np.papier Yupo), szkło, metal, ceramika, porcelana, kamień lub modelina. Bezkwasowe tusze alkoholowe po wyschnięciu nie rozmazują się i są wodoodporne.


Instrukcja

 1. Wymieszaj żywicę epoksydową i utwardzacz w podanych proporcjach.
 2. Wlej żywicę z utwardzaczem na wybraną powierzchnię lub do wybranej formy. Dla uzyskania typowego efektu atramentu alkoholowego („efekt Petri-Art„) zalecamy maksymalną wysokość nalewania 1,5cm.
 3. Dodaj dowolny barwnik tuszu alkoholowego do mokrej masy epoksydowej i tuszu alkoholowego „SELENIT WHITE”. Kolory wypierają się nawzajem i utworzą indywidualny wzór. Czym więcej białych kropli nałoży się na kolorową kroplę, tym głębiej kolory zapadną się w podłoże i tym mocniejszy będzie efekt atramentu alkoholowego.
 4. Aby uzyskać efekt na całej powierzchni, możesz np. umieścić kilka kolorowych kropli obok siebie i utworzyć z nich wzór na przemian z białymi.
 5. Pracuj z różnymi jasnymi kolorami, aby uzyskać wielokolorowy efekt.

Zużycie

Określ wymaganą ilość za pomocą naszego kalkulatora ilości żywicy epoksydowej na stronie produktu.

Zalecana grubość warstwy podczas malowania podłóg i innych powierzchni

 • Całkowita powłoka (podkład + powłoka główna): ok. 1,65-2,2kg/m² przy grubości warstwy 1,5-2mm
 • Podkład: ok. 0,22-0,55kg/m² przy grubości warstwy 0,2-0,5mm
 • Warstwa główna: około 1,1-1,65kg/m² przy grubości warstwy 1,1-1,5mm

Obsługa klienta: Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub skorzystaj z naszego wsparcia WhatsApp.

Uwaga: Należy pamiętać, że kolory mogą się nieco różnić z powodu różnych warunków oświetleniowych i monitorów.


Składniki:

ECO (Składnik A) Uwaga: 2,2′-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane Reaction mass of 2,2’-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-({ 2-[4-(oxiran-2ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and [2,2’-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane Oxirane, mono((C12-14-alkyloxy)methyl)derivs.

PRO (Składnik A) Uwaga: Reakcja produktu: bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate.

ECO (Składnik B) Niebezpieczeństwo: Reakcja produktu: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4,4’-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane m-phenylenebis(methylamine) kwas salicylowy.

PRO (Składnik B) Niebezpieczeństwo: Reakcja produktu: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin.


Ostrzeżenia o zagrożeniach

Składnik B (ECO, PRO) Niebezpieczeństwo: Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.) Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Składnik B (ECO, PRO) Niebezpieczeństwo: Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.) Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Skórę przepłukać wodą. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Żywica epoksydowa w Alcohol Ink”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.