Warunki

1 Zakres
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego: www.epodex.com.

2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy
2.1 Poniższe postanowienia dotyczące zawarcia umowy dotyczą zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.epodex.com.

2.2 W przypadku zawarcia umowy, następuje to z
EPODEX GmbH
Zechenstr. 70
47443 Moers

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, ale niewiążący katalog online. Zamawiając pożądane produkty, składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu.

Kolejność składa się z następujących kroków:

1) Wybór pożądanego towaru
2) Potwierdź, klikając przycisk „Zamów”
3) Sprawdzanie szczegółów w koszyku
4) Działanie przycisku „do kasy”
5) Rejestracja w sklepie internetowym po rejestracji i wprowadzeniu danych rejestracyjnych (adres e-mail / nazwa użytkownika i hasło).
7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie zapłacone”

Potwierdzamy odbiór zamówienia bezpośrednio automatycznie wygenerowanym adresem e-mail (potwierdzenie zamówienia).

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Możesz również przejrzeć warunki na stronie https://epodex.com/agb w dowolnym momencie. Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w naszym obszarze klienta w obszarze Moje konto -> Moje zamówienia.

3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin
Obowiązują ceny podane w ofercie w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, to znaczy zawierają odpowiednio ważny niemiecki podatek VAT. Do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu towar pozostaje naszą własnością.

Masz możliwość płatności z góry, za pobraniem, przelew bezpośredni, AmazonPay i PayPal. Przy odbiorze istnieje możliwość płatności gotówką. Jeśli zdecydujesz się zapłacić z góry, zgadzasz się zapłacić cenę zakupu natychmiast po zawarciu umowy. Produkty zostaną wysłane na nasze konto po pomyślnej płatności.

4 Dostawy
Towar zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych. Termin dostawy rozpoczyna się w przypadku płatności z góry następnego dnia po zleceniu płatności do banku obciążonego przelewem, a dla wszystkich innych metod płatności następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli termin upływa w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin ten kończy się następnego dnia roboczego.

5 Zastrzeżenie własności
Zastrzegamy sobie prawo własności produktu do momentu pełnej zapłaty kwoty faktury. W przypadku zaległości w płatności u nas wszystkie istniejące roszczenia stają się natychmiast wymagalne.

6 Gwarancja
6.1 Wszystkie informacje na temat przydatności, przetwarzania i użytkowania naszych produktów, porady techniczne i inne informacje są przekazywane zgodnie z naszą wiedzą, ale nie zwalniają Cię z twoich własnych testów i prób.
6.2 W przypadku wad dostarczonych produktów możesz początkowo żądać wyłącznie naprawy lub wymiany. Wszelkie inne roszczenia gwarancyjne są w tym zakresie wykluczone. Jeśli naprawa lub dostawa nie powiedzie się, możesz poprosić o notę kredytową, obniżkę lub zmianę.
6.3 Zobowiązujesz się do sprawdzenia produktu natychmiast po otrzymaniu każdej dostawy i do powiadomienia nas o wszelkich wadach najpóźniej po 3 dniach, na piśmie, załączając dokumenty uzupełniające.
6.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie twoich zastępców, chyba że działania kierownictwa i istotne elementy umowy nie zostaną naruszone.

7 Obsługa klienta
Nasza obsługa klienta w przypadku pytań, reklamacji i skarg jest dostępna w dni powszednie od 09:00 do 17:00
Telefon: +48 22 153 08 78
E-mail: info@epodex.com
dostępne.

8 Prawo umów, język umowy, obowiązujące prawo i jurysdykcja, klauzula rozdzielności
8.1 Do zawierania i wykonywania wszystkich umów stosuje się prawo niemieckie. Ważność konwencji sprzedaży ONZ jest wykluczona. Jurysdykcja obowiązuje, o ile jest to prawnie dopuszczalne, Dusseldorf.
8.2 Tylko język niemiecki jest dostępny jako język umowy.
8.3 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest nieskuteczne, nie oznacza to nieważności całej umowy. Nieskuteczne rozporządzenie zostanie zastąpione odpowiednim rozporządzeniem ustawowym.
odcisk

WOOCS v.2.3.3