BARVA NA OBKLADY 2K | Všechny barvy

BARVA NA OBKLADY 2K | Všechny barvy

4.8979591836735 z 5 na základě hodnocení 49 zákazníků
(49 recenzemi zákazníků)
Doručovací lhůta: 1-3 pracovní dny
 • Pro nástěnné I podlahové dlaždice, a také pro dlaždice s trvalým kontaktem s vodou a vodou stojatou, např. v koupelnách
 • Lesk: Sádrově matný
 • Vlastnosti: bez zápachu, odolná proti opotřebení, vodotěsná, odolná proti UV záření, vysoké krytí
 • Množství spotřeby: přibližně 220g/m²
 • Pracovní doba: 90min na 1kg
 • Poměr míchání pryskyřice a tužidla: 5:1 (e.g., 500g pryskyřice na 100g tužidla)
Vlastnosti produktu
Použití
Popis produktu Barva na dlaždice, lak na dlaždice
Rozsah použití Dlažba a obklady na stěnách s permanentním kontaktem s vodou (např. sprcha).
Oblast použití Indoorové prostory
Způsob použití Barva, váleček
Spotřeba* cca 220g/m²
Rozsah/Výnos* cca 4,5m²/kg
Uvolňování zápachu během zpracování nízká (po aminech)
Vlastnosti spreje a kapek Velmi nízká (bez stříkanců)
Teplota zpracování min. 8°C teplota předmětu a okolní teplota
Optimální teplota zpracování 20°C
Směšovací poměr dle hmotnosti pryskyřice (A): tužidlo (B) 5:1
Životnost nádoby při 20°C 90minut při hmotnosti 1kg
Technické vlastnosti
Základní složka Epoxidová pryskyřice
Úroveň lesku saténově lesklý
Konzistence Střední viskozita ("odolné proti odkapávání", ale práce na vertikálních plochách je obtížná)
Opacita podle DIN EN 13300* Vysoká (třída 1-2, 6-8m² na litr)
Výhody nátěrů odolné proti oděru, odolné proti opotřebení, odolné proti drhnutí
Odolnost proti oděru za mokra DIN EN 13300* <5 μm až 20 μm (1. třída)
Difuzivita vodní páry DIN EN 1062-1 Střední (2. třída; difuzně otevřená; sd-hodnota: <0,5m)
Difuzně otevřený, prodyšný Ano
Odolnost barvy Vysoká
Intenzita barev Vysoká
Strukturální povrchová úprava barvy Jemná struktura, rovnoměrný vzor nátěru
Odolnost vůči UV záření Ano
Bez rozpouštědel Ano
Bez změkčovadel Ano
Bez těkavých organických látek Ano
Náchylnost k otěru a vzniku lesklých skvrn (tzv. psací efekt) Nízká (Systém Touch-Protect)
Šetrné k životnímu prostředí Ano
Proporce pojiva Vysoká (min. 20%)
Podíl pigmentu Vysoký (obsah barevné pasty: min. 5%)
Hustota (g/cm³) 1,4
Maximální velikost zrn jemné (≤ 100µm)
Ředitelné neředitelné
Čištění nářadí Bezprostředně po použití s acetonem/ředidlem
Skladování v chladu, suchu a bez mrazu
Max. teplota skladování 25°C
*Spotřeba, krytí a opacita se mohou lišit v závislosti na podkladu (tapety, dřevotříska, beton, dřevo atd.), na použitém nářadí (pěnový váleček, štětec atd.) a na volbě barvy. Zářivě žluté, červené a oranžové tóny mají obecně nižší krycí schopnost. V tomto případě může být zapotřebí několik vrstev.
  • 1x Nitrilové rukavice
  • 1x Maskovací fólie 50m²
  • 1x Maskovací páska 5cmx50m
  • 2x Brusný papír P180 a brusný blok
  • 1x Odmašťovač a čistič PRE-CLEANER
  • 1x Míchací tyčinka/ míchadlo
  • 1x Plochý štětec 5cm
  • 2x Pěnové válečky 10cm + rukojeť
  • 1x Pěnový válec 25cm + rukojeť
  • 1x Míchací nádoba o objemu 12 litrů
  • 2x Výměnná vložka pro míchací kbelík 12 litrů
  • 1x Stírací mřížka

Katalogové číslo: sys-fl-2k Kategorie: ,

EPODEX 2K Barva na obklady

2K barva na obklady je vodou ředitelná, bez zápachu a na bázi epoxidové pryskyřice. Skládá se z komponentu pryskyřice a komponentu tužidla. Obě složky se smíchají před aplikací. Dvousložkový systém je ideální pro malování nástěnných a podlahových dlaždic. Odolná barva je snadno aplikovatelná díky svým vynikajícím vlastnostem přilnavosti. Natřete své nástěnné a podlahové dlaždice sami za dostupnou cenu. Získejte tipy na barevné kombinace a moderní zařízení od našeho designéra obývacího pokoje v následujícím videu!

Návod k použití – KROK ZA KROKEM

 1. Dlaždice obruste brusným papírem.
 2. Zakryjte/překryjte plochy, které nebudou pokryty plastovou ochranou fólií a lepicí páskou.
 3. Předčistěte a odmaštěte dlaždice pomocí přípravku EPODEX PRE-CLEANER.
 4. Smíchejte pryskyřici (složka A) s tužidlem (složka B) v poměru 5:1 (např. 500g pryskyřice: 100g tužidla). Doporučujeme smíchání menších dávek, přibližně 600g na vrstvu, protože materiál reaguje velmi rychle a rychle zahušťuje (použitelnost: 90min. na 1kg).
 5. Vmíchejte do materiálu dodaný WB pigment a nalijte ho do nádoby na barvení.
 6. Aplikujte materiál a nechte schnout (přibližně 12 hodin při 20°C).
 7. Doporučujeme přibližně dvě vrstvy.
 8. Pokud je to žádoucí, vylepšete spáry mezi dlaždicemi pomocí pera na spáry EPODEX a pravítka.

EPODEX PERO NA SPÁRY – Objednejte nyní!

S perem na spáry EPODEX můžete vybarvit spárovací linie vašich dlaždic bíle nebo v klasickém odstínu šedé. Pero je speciální akrylátová barva pro barvení a obnovu spárovacího tmelu. Díky plochému hrotu pera se přizpůsobí jakékoli šířce spárovací linie a zaručuje tak rychlé a čisté vylepšení spárovacích linií dlaždic jedinou aplikací. Pro čistý výsledek doporučujeme použití pravítka.
dlaždice šablona 1

Doporučení

Teplota zpracování: Teplota místnosti a podkladu musí být mezi 8°C a 25°C. Nepoužívejte na ohřáté povrchy nebo na přímém slunečním světle. Při nízkých teplotách mohou nastat problémy s vysycháním. Očistěte nástroje ihned po použití vodou

Hodnoty limitu EU: (Cat. A/d): 140g/L (2010), max. 140g/L VOC

Zákaznická podpora

Pokud máte další dotazy, obraťte se na nás telefonicky, e-mailem nebo využijte naši podporu prostřednictvím WhatsApp.

Složení, prohlášení o nebezpečí

A-komponent (TILE PAINT 2K) Nebezpečí: Polymerní adukt epoxidové pryskyřice; číslo CAS: 260549-92-6 Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí. Obsahuje epoxidové sloučeniny. Může vyvolat alergickou reakci.

A-komponent (TILE PAINT 2K Polar White) Nebezpečí: Polymer epoxidové pryskyřice s aminovým aduktem; Číslo CAS 238080-05-2 Epoxidový aminový adukt; Číslo CAS 260549-92-6 Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí. Obsahuje oxid titaničitý: Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

A-komponent (TILE PAINT 2K PASTEL) Nebezpečí: Polymer epoxidové pryskyřice s aminovým aduktem; Číslo CAS 238080-05-2 Epoxidový aminový adukt; Číslo CAS 260549-92-6 Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí. Obsahuje oxid titaničitý: Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

B-komponent (TILE PAINT 2K) Varování: 4,4'-methylen difenyldiglycidylether p-terc-butylfenyl-1-(2,3-epoxy)propyléter Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.


Vybavení

Recenze uživatelů

Hodnocení 4.8979591836735 z 5 hvězdiček
49 recenzemi
3 hvězdičky 0 0 %
2 hvězdičky 0 0 %
1 hvězdička 0 0 %

Fotografie projektů od našich zákazníků / alt. zákaznická fotogalerie

49 recenzemi pro BARVA NA OBKLADY 2K | Všechny barvy

Přidat recenzi

Použijte jeden z povolených typů souborů: jpg,png,mp4.