CONCRETE PAINT System (harpiks+hærder)

CONCRETE PAINT System (harpiks+hærder)

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
 • Kan bruges på alle overflader som beton, cement, træ og meget mere.
 • Materiale: epoxy (vandbaseret) til pårulning
 • Egenskaber: lugtfri, slidstærk, UV-bestandig, meget uigennemsigtig.
 • Arbejdstid: ca. 90 min bij 1kg
 • Hærdningstid: 16-24timer
 • Leveringsoversigt: epoxy og hærder + farvestoffer
 • Brugsanvisningen findes på denne produktside.
  • 1x fladpensel 7,5cm
  • 1x Roller 25cm med Stigbøjle
  • 1x Rørejern
  • 1x Farvebakke 32x35cm
  • 2x Udskiftelig indsats til farvebakke 32x35cm
  • 1x Presenning 50m²
  • 1x Handsker
  • 1x Malertape 3cmx50m
  • 1x Blandingsbæger 12 liter
  • 2x Udskiftelig indsats til blandebæger 12 liter

Epoxymængdeberegner
Længde (cm)
Bredde (cm)
Højde (cm)
Nødvendig mængde i kg KG
Nødvendig mængde i g g
Varenummer (SKU): sys-beton2k-hh Kategorier: ,

EPODEX - CONCRETE PAINT 2K

BETONMALING 2K System anvendes som overfladefugemasse og overfladebelægning. Dette system er velegnet til forskellige indendørs applikationer.

Dette system kan anvendes som:

 • Gulvmaling
 • Gulvlak
 • Garagesæl
 • Betonmaling
 • Cementmaling
 • Aftetningsmaling
 • Spartelmasse
 • Stenmaling

Brugsanvisning

 1. Temperaturen i rummet, underlaget og malingen skal være mindst +15° C.
 2. Sørg for, at underlaget er rent, tørt og fri for stoffer, der kan forhindre malingens vedhæftning.
 3. Bland harpiks A-komponent med hærder B-komponent i et blandingsforhold på 5: 1 efter vægt (f.eks. 5 kg harpiks A-komponent til 1 kg hærder B-komponent). Blandingen kan eventuelt fortyndes ved tilsætning af 20% vand.
 4. Til farvning af blandingen tilsættes cirka 5% WB PIGMENT pigmentpasta til den. (f.eks. 300g farve til 6kg CONCRETE PAINT 2K)
 5. Rør rundt i kanten og bunden af blandeskålen, da materialet sætter sig der. Hæld helst i en ren blandeskål og bland igen, indtil blandingen er stribefri. Dette sikrer, at harpiks A-komponent og hærder B-komponent blandes fuldstændigt.
 6. For at forhindre, at malingen tykner for hurtigt, hældes blandingen i en malebakke umiddelbart efter blanding.
 7. Påfør malingen på den ønskede overflade ved hjælp af en skumrulle. Vi anbefaler at påføre malingen i lag på ca. 0,2-0,3mm. Det anbefales at påføre mindst 2 lag. Behandlingstid/brugstid ved 20° C: ca. 60 minutter, ved 30° C: ca. 30 minutter.
 8. Vent mindst 12-48 timer, inden du påfører det andet lag.
 9. Lad belægningen tørre og hærde i ca. 20 timer. Hærdningstiden afhænger af rumtemperaturen, materialet og substratet. Fuldt belastbar efter 7 dage.
concrete paint 1k 2k

EPODEX professionelle maleri tilbehør - Bestil nu for 188DKK!

Hvem har ikke oplevet dette? - Bare en hurtig tur i byggemarkedet for at købe en såkaldt billig maling, og du har allerede betalt mere for den professionelle, fnugfri malerrulle og andet malertilbehør end for selve malingen. Ikke hos EPODEX! For os er det den samlede pris, der tæller! Bestil vores professionelle malertilbehør nu, og spar op til 45% i direkte prissammenligning! Du får alt, hvad du behøver for at male stressfrit.
betonmaling gulvmaling 2k tilbehoer

Bemærk

Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.

Kundeservice: Kontakt os venligst via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support hvis du har yderligere spørgsmål.

Ingredienser, advarsler om fare

A-komponent (CONCRETE PAINT 2K) Fare: Polymer epoxyharpiks addukt; CAS-nr.: 260549-92-6 Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Indeholder epoxy-baserede komponenter. Kan udløse allergisk reaktion.

B-komponent (CONCRETE PAINT 2K) Advarsel: 4,4'-methylendiphenyldiglycidylether p-tert-butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.


Tilbehør

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONCRETE PAINT System (harpiks+hærder)”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.