Mikrocement-sæt til badeværelser, brusere og vådrum inkl. PU-fugemasse mat 3,5m² (9,55kg) til 105m² (312,45kg)

Mikrocement-sæt til badeværelser, brusere og vådrum inkl. PU-fugemasse mat 3,5m² (9,55kg) til 105m² (312,45kg)

Mikrocement i premiumkvalitet til badeværelser og vådområder af enhver art indendørs og udendørs

5 out of 5 based on 11 customer ratings
(11 customer reviews )
Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
 • Nivelleringsmasse til badeværelser, brusere og meget mere
 • Materiale: MICROCEMENT (A-komponent) og akrylharpiks (B-komponent) samt polyuretanharpiks (A-komponent) og polyuretanhærder (B-komponent)
 • Egenskaber: Høj belastningsevne, vejrbestandig, UV-stabil, lugtfri
 • Anvendelsesområder: Indendørs & udendørs samt fugtige områder med PU-forsegling
 • Tørretid pr. lag ved 20°C: MICROCEMENT ca. 8 timer, PU-forsegling ca. 20 timer.
 • Leveringsomfang til 3,5m² væg: 7kg medium MICROCEMENT + 2kg akrylharpiks + farvestoffer + 0,55kg PU-harpiks og hærder
 • Leveringsomfang for 3,5m² gulv: : 7kg grov MICROCEMENT + 7kg medium MICROCEMENT + 4kg akrylharpiks + farvestoffer + 0,55kg PU-harpiks og hærder
 • Påføringsvejledning på denne produktside.
PRODUKTEGENSKABER
Anvendelse
Produktbetegnelse Microcement, nanobeton, design nivelleringsmasse
Anvendelsesområde Tæt på alle vægge og gulve, møbler mm, vægge, facader, trapper, industrihaller, kældre mm.
Operationsområde Indendørs og udendørs brug og fugtige rum
Ansøgning Murske
Self-levelling minimal; skal fordeles og glattes ud med spartel
Forbrugsmængde gulv Lag 1 (Grov): 1,6kg/m², Lag 2 (Grov eller Mellem): 1,2kg/m²
Forbrugsmængde væg Lag 1 (Mellem): 1,2kg/m², Lag 2 (Mellem eller Fin): 1kg/m²
Lugtudvikling under påføring Lav (ifølge amin)
Spray og dryp adfærd Afhængig af forarbejdningskonsistensen er dryp muligt på vægoverflader
Anvendelsestemperatur Underlag og omgivelsestemperatur skal være min. 10°C og max. 30°C
Optimal behandlingstemperatur 20°C
Brugstid ved 20°C 120 minutter ved 10 kg
Blandingsforhold efter vægt Pulver (A): Væske (B) Finkornet: 100:35, Mellemkornet: 100:20, Grovkornet: 100:25
Brugstid ved 20°C fin 1mm; mellem og grov 1,5mm/td>
Anbefalet antal lag min. 2 lag
Ventetid mellem lagene max. 24 timer
Ventetid før overmaling med et andet produkt efter 48 timer
Primer på sugende underlag Deep Primer 1K anbefales
Primer på ikke-sugende underlag Primer 2K anbefales
Maks. fugtighedsniveau under påføring 60%
Tekniske egenskaber
Materiale Base Cement
Komponent A Pulver til mikrocement og kvarts
Komponent B Akrylharpiks i vanddispersion
Glansniveau Satin mat. Højglans og mat mat mulig med PU sealer
Konsistens Høj viskositet, viskositet kan justeres afhængigt af mængden af tilsat VÆSKE (B).
Dækning Meget uigennemsigtig
Overfladebehandling Meget holdbar, slidstærk, slidstærk, skrubbebestandig
Ridsemodstand/slidstyrke Forstærket ved påføring af PU og anbefales til meget brugte overflader og våde områder
Kompressionsstyrke efter 7 dage ≥ 12,0 MPa (EN 13892-2)
Kompressionsstyrke efter 28 dage ≥ 20 MPa (EN 13892-2)
Bøjestyrke efter 7 dage 4,0 MPa (EN 13892-2)
Bøjestyrke efter 28 dage 7,0 MPa (EN 13892-2)
Brandmodstandsklasse Efl EN 13501-1
Shore hårdhed ≥80
Elasticitet1 Ikke elastisk; glasfibernet skal indarbejdes på underlag, der er modtageligt for vibrering
Åben for diffusion, åndbar Ja (medmindre der påføres 2 eller flere lag PU-fugemasse)
Anvendelse i våde områder Anbefales ikke uden Pu fugemasse i våde områder
Farveægthed Høj
Farve Brilliance Høj
Farve Udseende Til vægge: Fin/medium tekstur - Til gulve: Medium/grov tekstur
UV-bestandig UV-stabil
Fri for opløsningsmidler Ja
Blødgører-fri Ja
VOC-fri Ja
Udsat for slidmærker og glanspletter (såkaldt skriveeffekt) Lav (Touch-Protect-System)
Miljøvenligt Ja
Pigmentindhold 2-10% afhængig af ønsket farveintensitet, anbefalet 2%
Massefylde (g/cm³) 800 - 1300 kg/m³
Maksimal kornstørrelse Grov (450 µm), Mellem (330 µm), Fin (80 µm).
Fortyndelig Fin: max. 100:40, mellem: max. 100:23, grov: max. 100:28
Rengøring af værktøj Umiddelbart efter brug med acetone/fortynder
Kemisk resistens Syrer, baser og klor bør undgås
Overflade rengøring Lette overfladeaktive stoffer (brug ikke sure eller klorerede rengøringsmidler eller alkaliske opløsninger)
Stuetemperatur Lufttæt, køl, tør og frostfri
Maks. Stuetemperatur 25°C
Min. Stuetemperatur 10°C
Minimum holdbarhed Uåbnet 12 måneder, Åbent 6 måneder
 1. 1Hvis underlaget har dilatationsfuger, skal disse tages i betragtning ved påføring af mikrocement. Ekspansionsfugen skal enten forstærkes med glasfibernet eller der skal indgå en fuge i mikrocementen. Rum større end 50 m² bør altid indeholde dilatationsfuger. At ignorere eksisterende ekspansionsfuger eller ikke inkludere dem, når det er nødvendigt, kan føre til, at mikrocementen revner.
Varenummer (SKU): sys-micro-pu Kategorier: ,

Microcement Design

EPODEX microcement er en speciel udjævningsmasse til design af gulve, vægge, trapper, borde og andre overflader i et moderne sømløst design. Skab en unik, moderne atmosfære på ingen tid overhovedet. Vi viser dig alle microcementteknikker, fra blotlagt beton med naturlige hulrum til flerfarvede designs med 3D-applikationer.

Universelt anvendelig

Vores microcement er velegnet til indendørs og udendørs brug og kan påføres næsten alle overflader såsom parket, fliser, natursten, gipsplader, metal, keramik, marmor, OSB med mere. Materialet er meget modstandsdygtigt og UV-bestandigt. Samtidig forbliver den fleksibel og åndbar.

Absolut vandtæt

EPODEX microcement i kombination med vores polyurethanresin (PU) fugemasse er vandtæt og vejrbestandig. Den er derfor ideel til brusere og udendørsarealer. Forseglingslaget rulles til sidst på den hærdede microcement. Afhængig af dine krav kan du vælge mellem vores matte og blanke PU fugemasse.
polyurethan harz boden resin a+
Tilbehør

Brugsanvisning

Primer

 1. Underlaget skal være stabilt, tørt og fri for snavs, skillemidler og grove ujævnheder.
 2. Slib eventuelle ujævnheder af.
 3. Påfør primer:

  • Til vægfliser anbefaler vi at grunde fliserne og fugerne med vores særlige grund- og udjævningsmasse og fylde fugerne med den.
  • Til gulvfliser anbefaler vi at grunde fliserne og fugerne med vores særlige 2K-grunder og spartelmasse og fylde fugerne med den.
  • Til vægge og gulve uden fliser anbefaler vi at bruge vores Deep Primer.

  Alle primere kan findes under tilbehørsknappen på denne produktside.

 4. Lad primeren tørre.

Hovedbelægning

 1. Bland microcement A-komponenter i grov kornstørrelse med B-komponenten i det specificerede blandingsforhold.
 2. Tilsæt WB-pigment i den anbefalede mængde for at farve materialet.
 3. Hæld materialet ud, fordel med en spartel og lad tørre.
 4. Slib eventuelle ujævnheder i overfladen større end 3 mm af og støvsug eventuelt slibestøv op.
 5. Påfør et andet lag på samme måde.
  Anvendelse af MICROCEMENT til vægge: 1. Lag (medium kornstørrelse): 1,2 kg/m², 2. lag (medium kornstørrelse): 1,2 kg/m²
  Anvendelse af MICROCEMENT til gulve: 1. Lag (grov kornstørrelse): 1,6 kg/m², 2. lag (medium kornstørrelse): 1,2 kg/m².

Fugemasse

Varsel: Til fugtige rum, overflader i direkte kontakt med vand og meget brugte overflader (høj mekanisk belastning, rengøring med aggressive rengøringsmidler mv.) anbefaler vi at forsegle overfladen med EPODEX polyurethanresin (PU-resin) i mat eller blank.

 1. Bland PU-resin og hærder i det angivne blandingsforhold og hæld i en malerbakke.
 2. Påfør materialet tyndt med en foam roller i en krydsgående bevægelse og lad det hærde. Vi anbefaler to lag.

Kundeservice: Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support.

Henvisning: Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.


Ingredienser, advarsler om fare

A-komponent (Microcement Mellemkornet) Fare: Indeholder: PORTLANDCEMENTKLINKER Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

A-komponent (Microcement Grovkornet) Fare: Indeholder: PORTLANDCEMENTKLINKER Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

B-komponent (Microcement LIQUID B) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/tåge/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Reaktionsmasse af 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

A-komponent (PU Mat) Indeholder N-BUTYLMETHACRYLAT. Kan udløse allergisk reaktion. Blanding af: a -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-x-hydroxypoly(oxyethylen); a -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-x-: Kan forårsage en allergisk reaktion. Decandisyre, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)ester: Kan forårsage en allergisk reaktion.

B-komponent (PU Mat) Advarsel: Hexamethylendiisocyanatoligomerer Benzen, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer med 1,6-diisocyanatohexan, polyethylhexamethylen-di-isocyanat: Kan fremkalde en allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

B-komponent (PU blank) Advarsel: Hexamethylendiisocyanatoligomerer Benzen, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer med 1,6-diisocyanatohexan, polyethylhexamethylen-di-isocyanat: Kan fremkalde en allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Customer reviews

Rated 5 out of 5 stars
11 reviews
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Billeder af kundeprojekter

11 reviews for Mikrocement-sæt til badeværelser, brusere og vådrum inkl. PU-fugemasse mat 3,5m² (9,55kg) til 105m² (312,45kg)

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.