HAVANA BRONZE - Metallic Brush Effect - PU gulv til rulning

HAVANA BRONZE – Metallic Brush Effect – PU gulv til rulning

4.75 out of 5 based on 16 customer ratings
(16 customer reviews )
Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
 • Kan bruges på alle overflader som beton, cement, træ og meget mere.
 • Materiale: PU harpiks (vandbaseret) til pårulning
 • Egenskaber: lugtfri, meget holdbar, vandfast, UV-stabil, til indendørs og udendørs brug
 • Arbejdstid: Grundning 120min., Hovedbehandling 120min., forsegling 60min.
 • Hærdningstid: Grundning 8-12timer., Hovedbehandling 5-8timer, forsegling 16-24timer.
 • Leveringsoversigt: Grundning + Effect Paint + PU harpiks og hærder + farvestoffer
 • Brugsanvisningen findes på denne produktside.

Vælg farve

Udvalg : Epoxygulve til støbning

Vis alle farver
Varenummer (SKU): EF-1006 Kategorier: ,

Designer gulve

Leder du efter et lækkert designgulv? Hvis ja, er du ankommet til det ideelle sted. Du kan tilføje en moderne og karakteristisk appel til dit hus med vores metalliske børsteeffektgulve. At vælge din foretrukne farve og firkantethed kunne ikke være nemmere. Gulvmalingen er nem at påføre, holdbar og rengørbar takket være vores to-komponent PU fugemasse. Hvorfor holder du ud? - Inddrag det særlige præg i dit hjem!

100% sikre produkter

Vær forsigtig med dit helbred! I henhold til lovene om farlige stoffer i EU og Schweiz er EPODEX-produkter ikke-giftige (ifølge GHS06) og ikke sundhedsskadelige (ifølge GHS08). Ifølge formuleringen er vores premium-varer fuldstændig fri for opløsningsmidler og uden bisphenol A eller BPA, som er giftigt for menneskers sundhed. Dette gør behandlingen behagelig.
boden brush effect metallic dk

Nr. 1 Gulvbelægning

Vores gulvløsninger opfylder deres løfter. Efter ligetil forarbejdning står du tilbage med et robust, slidstærkt gulv. Rengøring gøres ganske enkel ved den sømløse belægning. 2K polyurethanharpiksforsegleren gør dit gulv vandtæt og kemikaliebestandigt. Vi lover absolut holdbarhed. Test det af på egen hånd!
boden brush effect metallic
Tilbehør

Anvisning til anvendelse

Grundning med PRIMER

 1. Vi anbefaler en behandlingstemperatur på ca. 20°C.
 2. Gulvet skal være støvfrit, jævnt og så finporet som muligt. Ujævnheder og skråninger skal udjævnes på forhånd med en udjævningsmasse
 3. Start altid med vores PRIMER (grunding)
 4. Bland primeren (PRIMER) grundigt, indfarv med WB-pigment i farverne antracit grå eller lys grå.
 5. Hæld PRIMER i en malerbakke efter blanding.
 6. Rul materialet ud på den ønskede overflade med en rulle.
 7. Lad primeren tørre (ca. 8-12 timer).

Hovedbehandling med EFFECT PAINT

 1. Brug vores EFFECT PAINT til at opnå en metallisk brush-effect.
 2. Bland EFFECT PAINT med det medfølgende metallic pigment HAVANA BRONZE. Vi anbefaler en farveandel på ca. 3%, f.eks. 30g metallicpigment til 1kg EFFECT PAINT.
 3. Pensl materialet på den grundede overflade.
 4. Malingen er støvtør efter ca. 5 timer.

Forsegling med PU

 1. Overfladen bestrøges med PU-harpiks.
 2. Bland PU-harpiksen (A) med den relevante PU-hærder (B) i det angivne blandingsforhold. PU blank: 10:2 efter vægt (f.eks.: 1kg A + 0,2kg B); PU mat: 10:1 efter vægt (f.eks.: 1kg A + 0,1kg B). Eventuelt kan du tilføje op til 20 % vand.
 3. Hæld blandingen i en malerbakke, og bland igen. Dette sikrer, at harpiks (A) og hærder (B) blandes fuldstændigt.
 4. Vi anbefaler at blande mindre mængder på ca. 1kg pr. lag, da materialet er meget produktivt og hærder hurtigt (pot life: 60 min. for 1kg).
 5. Påfør materialet tyndt og på tværs med en skumrulle. For at opnå en jævn finish skal du bruge vores skrabergitter til at skrabe overskydende materiale af før påføring. Vi anbefaler en lagtykkelse på max. 150µm.
 6. Materialet kan betrædes efter ca. 20-24 timer og er helt kemisk hærdet efter ca. 7 dage.

Professionelt tip: Vi anbefaler at tilsætte vand til PU-harpiksen, når du arbejder ved høje omgivelsestemperaturer, eller når du blander en stor mængde for at undgå en appelsinskal-tekstur.


Forbrugsmængder

Anbefalet lagtykkelse ved belægning af gulve og andre overflader

 • Total belægning (primer + hovedbelægning + Forsegling): ca. 330-380g/m²
 • Grundering:ca. 120-150g/m²
 • Hovedbehandling: ca. 110-130g/m²
 • Forsegling: ca. 1,65kg/m² med en lagtykkelse på 1,5mm

Kundeservice: Kontakt os venligst via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support hvis du har yderligere spørgsmål.

Bemærk: Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.


Ingredienser, advarsler om fare

A-komponent (PU Mat) Indeholder N-BUTYLMETHACRYLAT. Kan udløse allergisk reaktion. Blanding af: a -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-x-hydroxypoly(oxyethylen); a -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-x-: Kan forårsage en allergisk reaktion. Decandisyre, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)ester: Kan forårsage en allergisk reaktion.

B-komponent (PU Mat) Advarsel: Hexamethylendiisocyanatoligomerer Benzen, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer med 1,6-diisocyanatohexan, polyethylhexamethylen-di-isocyanat: Kan fremkalde en allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

B-komponent (PU blank) Advarsel: Hexamethylendiisocyanatoligomerer Benzen, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer med 1,6-diisocyanatohexan, polyethylhexamethylen-di-isocyanat: Kan fremkalde en allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

PRIMER Advarsel: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2-methyl-2H-isothiazol-3-on Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.

METALLIC BRUSH EFFECT Advarsel: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2-methyl-2H-isothiazol-3-on Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/tåge/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.

Customer reviews

Rated 4.75 out of 5 stars
16 reviews
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Billeder af kundeprojekter

16 reviews for HAVANA BRONZE – Metallic Brush Effect – PU gulv til rulning

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.