Platin grå - Epoxy til overfladebehandling

Platin grå – Epoxy til overfladebehandling

4.9047619047619 out of 5 based on 21 customer ratings
(21 customer reviews )
Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
 • Kan bruges på alle overflader som beton, cement, træ og meget mere.
 • Lagtykkelse: ca. 1,5mm
 • Arbejdstid: Primer 120min., hovedlag: 120min.
 • Hærdningstid: Primer 8-12timer, hovedlag 16-24timer
 • Leveringsoversigt: Primer + Epoxy og hærder + malingspasta.
 • Brugsanvisningen findes på denne produktside.

Vælg farve

Udvalg : Epoxy til overfladebehandling

Vis alle farver

  PU topforsegling

  For at få en mere ridsefast overflade med øget UV-beskyttelse anbefaler vi at bestille vores silkematte 2-komponent polyurethanharpiks (2K PU-harpiks) som topforsegling. PU-harpiksen er meget slidstærk og kan nemt rulles på epoxyharpiks, træ, cement, beton og meget andet med en skumrulle i to tynde lag (med max. 150µm lagtykkelse).

  Egenskaber

  • Kan anvendes på epoxyharpiks, træ, beton, mikrocement, akrylat, parket, laminat og meget mere
  • Egenskaber: lugtfri, meget holdbar, vandfast, UV-stabil, til indendørs og udendørs brug
  • Til pårulning i tynde lag (roll coating): Max. 150µm/lag
  • Forbrug: ca. 100g/m²
  • Holdbarhed/forarbejdningstid: ca. 60 min. ved 1kg materiale og 20°C
  • Hærdningstid: 20-24 timer.
  • Leveringsomfang: Harpiks A og hærder B
  • Blandingsforhold harpiks og hærder: 10:1 (z.B. 1.000g harpiks og 100g hærder)
Varenummer (SKU): EU-EC-1031 Kategorier: ,

Unikt udseende og perfekt belægning!

Med vores sæt af epoxyharpiks kan du designe dine bordplader, køkkenbordplader og andre overflader i få trin. Overtræk dine gamle bordplader i en klassisk ensfarvet farve eller vælg en moderne metallicfarve. Ved at kombinere forskellige farver får du et helt unikt udseende af sten, marmor og granit, og du sparer penge i forhold til ægte marmorsten. Hvad venter du på? - Giv dit hjem et unikt look!

100% sikre epoxyharpikser

Vær forsigtig med dit sundhed! EPODEX epoxyharpikser er absolut ugiftige (i henhold til GHS06) og ikke sundhedsfarlige (i henhold til GHS08) i henhold til lovgivningen om farlige stoffer i EU og Schweiz. Vores epoxyharpikser af høj kvalitet er 100% opløsningsmiddelfri og indeholder ifølge formuleringen ikke frit bisphenol A (dvs. BPA-fri), som er sundhedsskadeligt. Dette garanterer en behagelig behandling.
countertop epoxyharpikser

Nr. 1 belægningsharpiks med boblefri hærdning

Vores epoxyharpikser udlufter af sig selv ved stuetemperatur. Det betyder, at eventuelle luftbobler, der dannes ved blanding og hældning, forsvinder af sig selv, inden epoxyen hærder. Takket være vores unikke formel har du ikke brug for en spids afluftningsrulle eller andet udstyr for at fjerne boblerne.
blasenfrei epoxidharz epodex counter 1

Støbning af unikke 3D-objekter

Vil du inspirere din familie, dine venner og gæster med 3D-overflader og indstøbte genstande? Med vores klare epoxyharpikssæt kan du nemt støbe mønter, urhjul, plastikblomster og mange andre ting ind. Prøv det selv!
epoxidharz tisch mit zahnraedern diy
Tilbehør

Anvisning til anvendelse Platin grå

Grunding

 1. Vi anbefaler en behandlingstemperatur på ca. 20°C.
 2. Bunden skal være støvfri, jævn og så finporet som muligt. Ujævnheder og skråninger skal udjævnes på forhånd med nivelleringsmasse.
 3. Start altid med vores EPOXY PRIMER (grunding)
 4. Hæld EPOXY PRIMER i en malerbakke efter blanding.
 5. Rul materialet ud på den ønskede overflade med en rulle.
 6. Lad primeren tørre (ca. 8-12 timer).

Hovedbehandling

 1. Brug vores ECO epoxy-system (harpiks + hærder) til hovedbelægningen.
 2. Bland harpiksen (A) med hærderen (B) i et blandingsforhold på 2:1 efter vægt (f.eks. 1kg A + 0,5kg B).
 3. Overfør helst materialet til en ren blandespand og rør igen. Dette sikrer, at harpiksen (A) og hærderen (B) blandes fuldstændigt.
 4. Tilsæt det medfølgende ral pigmentet Platin grå til blandingen af harpiks og hærder. Vi anbefaler et farveindhold på ca. 1%, f.eks. 10g pigment til 1kg harpiks og hærder.
 5. Hæld materialet på overfladen umiddelbartefter blanding, da produktet kan koge i blandespanden.
 6. Påfør materialet på hele overfladen med en spatel og en rulle. Vi anbefaler en lagtykkelse fra 1,5mm.
 7. Hovedbelægningen kan betrædes efter ca. 20 timer og er fuldt kemisk hærdet efter ca. 7 dage.

Info: Under hærdningstiden er epoxy følsom over for alle typer fugt (fare: dannelse af carbamater, dvs. hvide pletter på det øverste lag). Derfor anbefaler vi ikke at bringe epoxyen i kontakt med vand, før den er hærdet helt kemisk (mindst 7 dage). Med tynde lag, kolde temperaturer (omgivelsestemperatur, substrat og harpiks temperatur under 20°C) og øget fugtighed kan det tage længere tid indtil epoxyen er hærdet.


Forbrugsmængder

Bestem den påkrævede mængde ved hjælp af vores lommeregner for epoxy på denne produktside.

Anbefalet lagtykkelse ved belægning af gulve og andre overflader

 • Total belægning (primer + hovedbelægning): ca. 1,9/m² med en lagtykkelse på 1,7mm
 • Grundering: ca. 0,2kg/m² med en lagtykkelse på 0,2-0,3mm
 • Hovedlag: ca. 1,65kg/m² med en lagtykkelse på 1,5mm

Kundeservice: Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support.

Henvisning: Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.


Ingredienser, advarsler om fare

A-komponent (ECO) Advarsel: 2,2′-[(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran Reaktionsmasse af 2,2′-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran og [2-({2-[4) -(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran og [2,2′-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran Oxiran, mono((C12-14-alkyloxy)methyl)derivater Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

B-komponent (ECO) Fare: Reaktionsprodukter af 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin og 4,4′-isopropylidendiphenol, oligomere reaktionsprodukter med 1-chlor-2,3-epoxypropan m-phenylenbis(methylamin) salicylsyre Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Særlig behandling (se på denne etiket). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.

EPOXY PRIMER Advarsel: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2-methyl-2H-isothiazol-3-on Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.

Customer reviews

Rated 4.9047619047619 out of 5 stars
21 reviews
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Billeder af kundeprojekter

21 reviews for Platin grå – Epoxy til overfladebehandling

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.