TILE PAINT 2K resin (uden hærdner)

TILE PAINT 2K resin (uden hærdner)

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage

TILE PAINT 2K Epoxy Resin fra EPODEX er vores silkeblanke, slidstærke flisemaling. TILE PAINT 2K epoxy resin er ideel til maling af meget brugte gulv-, væg- og loftfliser og blandes med TILE PAINT 2K hærderen før påføring. Den specielle maling bruges også til fliser, der er i konstant kontakt med vand (f.eks. Brusere). Lad dine fliser skinne i en ny, moderne farve. Leveringsomfanget omfatter TILE PAINT 2K harpiks uden hærder. Forbrug: 120-150g/m² pr. Applikation. Anvendelsesanvisninger findes på denne produktside.

Epoxymængdeberegner
Længde (cm)
Bredde (cm)
Højde (cm)
Nødvendig mængde i kg KG
Nødvendig mængde i g g
Varenummer (SKU): sys-fl-2k-harz Kategorier: ,
Tilbehør

EPODEX TILE PAINT 2K

TILE PAINT 2K resin (A-component) blandes med TILE PAINT 2K hardner (B-komponent). Begge komponenter danner tilsammen TILE PAINT 2K epoxy resin system.
EPODEX TILE PAINT 2K er en epoxy resin maling. Det er designet til at male fliser på vægge og gulve, der er udsat for kraftig slitage. Denne maling er meget holdbar og let at påføre. Det er lugtfrit og fri for sundhedsfarlige opløsningsmidler.

Forbrugsmængde: 120-150g/m² par belægning på glatte og ikke-absorberende overflader.


Brugsanvisning

  1. Slib underlaget for at forbedre malingens vedhæftning. Brug EPODEX sandpapir til dette.
  2. Sørg for, at underlaget er rent og fedtfrit. For at gøre det skal du bruge EPODEX PRE-CLEANER.
  3. Bland harpiks A-komponent med hærderen B-komponent i et forhold på 5:1 (f.eks. 5kg harpiks: 1kg hærder).
  4. Rør rundt i kanten og bunden af blandeskålen, da materialet vil lægge sig der. Hæld helst i en ren blandeskål og bland igen, indtil blandingen er stribefri. Dette sikrer, at harpiks A-komponent og hærder B-komponent blandes fuldstændigt.
  5. Bland den klare maling med vores vandbaserede farvepasta WB PIGMENT for at farve den. Anbefalet mængde pasta, der skal tilføjes: Tilsæt 5% vægt i malingen. (f.eks. 300g farve til 6kg FLISEMALING 2K)
  6. Påfør et lag maling med en pensel eller skumrulle og lad det tørre (ca. 12 timer ved 20° C). (Brugstid/behandlingstid: ved 20° C: ca. 50 minutter, ved 25° C: ca. 35 minutter)
  7. Påfør så mange lag som nødvendigt for at opnå den ønskede opacitet. Vi anbefaler at anvende ca. 2 lag.
  8. Som ekstraudstyr kan fliseforbindelser genudføres med vores praktiske EPODEX fugepen.

Anbefalinger: Behandlingstemperatur: Rum- og substrattemperaturerne skal være mellem 8° C og 25° C. Må ikke påføres på opvarmede overflader eller i direkte sollys. Tørringsproblemer kan forekomme ved lave temperaturer. Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug.

EU grænseværdi: (Cat. A/d): 140g/L (2010), maks. 140g/L VOC


Bemærk: Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.

Kundeservice: Kontakt os venligst via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support hvis du har yderligere spørgsmål.


Ingredienser, advarsler om fare

A-komponent (TILE PAINT 2K) Fare: Polymer epoxy addukt; CAS-nr.: 260549-92-6 Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Indeholder epoxy-baserede komponenter. Kan udløse allergisk reaktion.

A-komponent (TILE PAINT 2K PASTEL) Fare: Polymer epoxy Amin-addukt; CAS-Nr. 238080-05-2 epoxy addukt; CAS-nr.: 260549-92-6 Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Indeholder titandioxid: Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TILE PAINT 2K resin (uden hærdner)”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.