Հրաժարագիր

Պատասխանատվություն կայքում տեղակայված ինֆորմացիայի համար
Որպես ծառայություններ մատակարարող ընկերություն, մենք պատասխանատու ենք այս կայքում տեղադրված ինֆորմացիայի համար, այնուամենայնիվ, որպես ծառայություններ մատակարարող ընկերություն, մենք պարտավոր չենք վերահսկել փոխանակված կամ պահպանված արտաքին ինֆորմացիան կամ ուսումնասիրել այնպիսի հանգամանքները, որոնք մատնանշում են անօրինական գործունեություն։ Ընդհանուր իրավունքով ինֆորմացիան հեռացնելու կամ դրա գործածությունն արգելափակելու պարտավորությունները մնում են անփոփոխ։ Սակայն սրա կապակցությամբ պատասխանատվությունը ծագում է միայն հատուկ սահմանափակումների մասին տեղեկանալու պահից։ Համապատասխան խախտումների մասին ծանուցում ստանալու պահին մենք անմիջապես հեռացնում ենք ողջ ինֆորմացիան։

Պատասխանատվություն կայքում տեղադրված հղումների համար
Այս կետը վերաբերում է երրորդ կողմին պատկանող կայքին, ում կոնտենտի հանդեպ մենք իրավասություններ չունենք։ Ուստի մենք չենք կարող պատասխանատվություն ստանձնել նման արտաքին կայքերի համար։ Համապատասխան էջերի մատակարարները կամ օպերատորները միշտ պատասխանատու են հղումների համար։ Հղումները տեղադրելու պահին մենք ստուգում ենք հնարավոր իրավական խախտումները՝ կապված հղվող էջերի հետ։ Հղումը տեղադրելու պահին իրավախախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Այնուամենայնիվ, առանց սահմանափակումների մասին հստակ ապացույցների խելամիտ չէ անընդհատ հսկողության իրականացումը։ Խախտումների վերաբերյալ ծանուցում ստանալու պահին մենք անմիջապես հեռացնում ենք բոլոր նման հղումները։

Հեղինակային իրավունք
Այս էջերում առկա աշխատանքները, որոնք ստեղծվել են կայքի օպերատորների կողմից, ստուգվում են գերմանական հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի համաձայն։ Հեղինակային իրավունքներից դուրս գոյություն ունեցող ցանկացած տեսակի ընդօրինակում, վերարտադրում, մատակարարում և այլ տեսակի օգտագործում պահանջում են հեղինակի կամ ստեղծողի գրավոր համաձայնությունը։ Կայքում տեղադրված ինֆորմացիան կարելի է ներբեռնել կամ պատճենել զուտ անհատական, ոչ առևտրային նպատակներով։ Եթե այս կայքում տեղադրված ինֆորմացիայի հեղինակը օպերատորը չէ, ապա դիտարկվում են երրորդ անձանց իրավունքները։ Երրորդ կողմի կողմից տրամադրված ինֆորմացիան նշվում է այդպես։ Եթե Դուք ցանկանում եք հավելյալ ինֆորմացիա իմանալ հեղինակային սահմանափակումների մասին, խնդրում ենք, գրել մեզ։ Խախտումների մասին ծանուցում ստանալու դեպքում մենք անմիջապես հեռացնում ենք նման կոնտենտը։