Վճարման մեթոդներ

Ուղիղ բանկային փոխանցում մեր հաշվին

Ուղիղ բանկային փոխանցման դեպքում Դուք պետք է Ձեր կատարած պատվերի արժեքը փոխանցեք մեր հաշվին պատվերը գրանցելուց անմիջապես հետո։ Ձեր վճարումը ստանալուն պես մենք կուղարկենք Ձեր պատվերը նշված հասցեով։

Ստացող՝ EPODEX Armenia

 

Incobank:

2050432158421001

2050432158427001

4578-9100-0001-7735

           

Վերադարձի կարգ

Վերադարձն իրականացվում է միայն ապրանքի տարրաների փակ և բացարձակ չօգտագործված լինելու դեպքում, գնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ։

Փոխհատուցվող գումարը, որպես կանոն, հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակով՝

  • բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին,
  • բանկային փոխանցման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային հաշվին,
  • Idram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն Idram հաշվին,
  • վճարման տերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով։