Epoxysystem til stentæpper (harpiks+hærder)

Epoxysystem til stentæpper (harpiks+hærder)

Epoxylim til fremstilling af stentæpper af enhver art.

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage

Med vores ECO epoxysystem kan du lægge dit ønskede stentæppe med få trin. For at gøre dette skal du blande epoxyen med kvartssten og sprede materialet jævnt på den ønskede overflade. Detaljerede anvendelsesvejledninger kan findes på denne produktside.

 • Harpiks system
  Legende:
  Ideal egnet. X Ikke egnet. ~ Ikke ideelt egnet, men kan bruges.
  ECO System
  Blandingsforhold efter vægt harpiks (A): hærder (B) 100:50
  Anvendelse
  Belægning
  Forsegling
  Priming
  Reparation
  Anvendelseseksempler
  Grunding, belægning og forsegling af gulve (Industrigulve, garagegulve, opholdsstue på gulve, brusegulve osv.)
  Belægning og tætning af borde, bordplader og andre møbler/ genstande
  Tætning af beton, træ, plast, stift skum, natursten, GRP og andre materialer
  Forarbejdningsegenskaber
  Slibbar
  Polérbar
  Maks. hældnings højde pr. Hældningsproces ved 20°C1 1cm
  Ventetid indtil en anden hældningsproces ved 20°C2 (Antal hældningsprocesser: ubegrænset) minimum 6 timer
  Geltid og brugstid ved 20°C (Gel Timer TECAM) 25 minutter (100g)
  Min. forarbejdningstemperatur 15°C
  Maks. forarbejdningstemperatur ved max. hældehøjde 20°C (1cm)
  Maks. forarbejdningstemperatur ved 1mm hældehøjde 35°C
  Maks. tilladt fugtighed under forarbejdning 70%
  Maks. materialekrympning efter påføring 1%
  Forarbejdningstider (ved 20°C)
  Laghøjde 0-3mm 60 minutter
  Laghøjde 1cm 25 minutter
  Laghøjde 2cm X
  Berørbar/betrædbar/ robust (ved 20°C)
  Laghøjde 1-3mm efter 20 timer
  Laghøjde 1cm efter 20 timer
  Laghøjde 2cm X
  Fuldstændig kemisk hærdet efter 7 dage
  Tekniske egenskaber
  Gennemsigtig harpiks
  Krystalklar hærdning X
  Maks. mulig UV-beskyttelse3 X
  Selvudluftning
  Fri for bobler
  Selvnivellerende
  Opløsningsmiddelfri
  VOC-fri4 X
  BPA-fri5
  Blødgøringsmiddelfri (Ftalater)
  Modstandsdygtig over for kemikalier
  Modstandsdygtig mod ridser6
  Doming-effekt (dybdeeffekt)
  Kan blandes med alle EPODEX farver (undtagen WB Pigment)
  Velegnet til gulvvarme
  Kan bruges udendørs X
  Høj klæbestyrke
  Densitet (g/cm3) 1,1
  Viskositet (mPa·s) 700
  Max. Varmeresistens7 til 60°C
  Min. Varmeresistens til -30°C
  Shore-hårdhed efter hærdning (D1) 87
  Lejetemperatur 10-30°C
  Mindst holdbar til efter modtagelse 12 Monate
  Mindst holdbar til efter åbning8 6 Monate
  1. Det anbefales ikke at hælde over laghøjden pr. Hældningsproces, da reaktionen kan få harpiksen til at koge og føre til gule misfarvning, revner og deformationer.
  2. Der er ingen maksimal tidsbegrænsning, indtil det næste lag kan hældes.
  3. Der findes ingen epoxyharpiks som er helt UV-resistent. UV-beskyttelsen kan dog øges gennem råvarer af høj kvalitet og tilsætningsstoffer såsom UV-absorbere. Ved at bruge en topcoat kan du også øge UV-modstanden. Mulige topcoats er f.eks. transparente polyurethan (PU) harpikser eller lakker, der males eller sprøjtes på epoxyharpiks belægningen som et finish.
  4. Når det bruges korrekt, og når det er helbredt, fri for VOC.
  5. Ifølge opskriften uden gratis BPA.
  6. Vores epoxyharpiks systemer har et højt niveau af ridsefasthed, men er ikke helt ridsefast. Ridse modstanden kan øges ved hjælp af en topcoat. Mulige topcoats er f.eks. transparente polyurethan (PU) harpikser eller lakker, der males eller sprøjtes på epoxyharpiks belægningen som et finish.
  7. Varmebestandigheden angiver temperaturen, op til hvilken det hærdede epoxyharpikssystem forbliver mekanisk stabilt. Den hærdede epoxyharpiks kan blive blødere ved højere temperaturer. Varmebestandigheden kan øges ved opvarmning af den hærdede harpiks til over 60°C (hærdning).
  8. Hvis du lukker låget på beholderen umiddelbart efter åbning, er holdbarheden efter åbning mindst 6 måneder.

Epoxymængdeberegner
Længde (cm)
Bredde (cm)
Højde (cm)
Nødvendig mængde i kg KG
Nødvendig mængde i g g
Varenummer (SKU): E-T-1002 Kategorier: , ,
Tilbehør

EPODEX epoxysystem til stentæpper (harpiks+hærder)

ECO epoxysystemet er ideelt til at skabe et stentæppe. Beklæd dine gulve, trapper og andre overflader.


Anvisning til anvendelse

 1. Leveringsomfanget omfatter harpiks (A) og hærder (B). Bland indholdet af harpiksen (A) med indholdet af hærderen (B) i et blandingsforhold på 2:1 (f.eks. 2 kg harpiks: 1 kg hærder).
 2. Før rørestaven gennem kanten og bunden af blandebeholderen, da materialet vil sætte sig der. Ideelt set overføres blandingen til en ren beholder og blandes igen. Dette vil sikre, at harpiksen (A) og hærderen (B) blandes fuldstændigt sammen.
 3. Bland derefter harpiks-hærderblandingen med dine kvartssten. Tilsæt 4% af harpiks-hærderblandingen efter vægt til mængden af kvartssten (f.eks. 1 kg harpiks-hærder til 25 kg kvartssten).
 4. Spred derefter materialet på den ønskede overflade.
 5. Materialet er berørbart/gangbart efter 20 timer og fuldt kemisk hærdet efter ca. 7 dage.
 6. For mere information om vores ECO-system, se venligst informationstabellen under infoknappen “Læs mere” på denne produktside.

Info: Under hærdningstiden er epoxy følsom over for alle typer fugt (fare: dannelse af carbamater, dvs. hvide pletter på det øverste lag). Derfor anbefaler vi ikke at bringe epoxyen i kontakt med vand, før den er hærdet helt kemisk (mindst 7 dage). Med tynde lag, kolde temperaturer (omgivelsestemperatur, substrat og harpiks temperatur under 20°C) og øget fugtighed kan det tage længere tid indtil epoxyen er hærdet.


Kundeservice: Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support.

Henvisning: Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.


Ingredienser, advarsler om fare

A-komponent (ECO) Advarsel: 2,2′-[(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran Reaktionsmasse af 2,2′-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran og [2-({2-[4) -(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran og [2,2′-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran Oxiran, mono((C12-14-alkyloxy)methyl)derivater Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

B-komponent (ECO) Fare: Reaktionsprodukter af 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin og 4,4′-isopropylidendiphenol, oligomere reaktionsprodukter med 1-chlor-2,3-epoxypropan m-phenylenbis(methylamin) salicylsyre Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Særlig behandling (se på denne etiket). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Epoxysystem til stentæpper (harpiks+hærder)”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.