1K Spraylack 400ml | Vit Matt & Svart Matt

1K Spraylack 400ml | Vit Matt & Svart Matt

Leveranstid: 1-3 arbetsdagar
  • 1K sprayfärg (akryllack) för universell användning på radiatorer, uttag och många andra föremål/ytor. Observera: För ytor med permanent vatten- och kemikaliekontakt och hög mekanisk belastning rekommenderar vi vår 2K spraylack.
  • Egenskaper: Mycket täckande, slitstark, snabbtorkande, med hög färgprecision och briljans. Temperaturbeständighet upp till 120°C.
  • Glansnivå: silkesmatt
  • Beröringsbar efter 10-20 min.
  • 1 sprayburk räcker till ca. 2m² med 2 sprutningar.
Artikelnr: Z-1110 Kategorier: , ,

Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

1K Spraylack Fara : Aceton (CAS: 67-64-1); N-butylacetat (CAS: 123-86-4); Butanon (CAS: 78-93-3); 2-Butanol (CAS: 78-92-2). Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Maleinsyraanhydrid. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1K Spraylack 400ml | Vit Matt & Svart Matt”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.