Disclaimer

Administrativt kontor:
Torsgatan 2 111 23 Stockholm
Sverige

Huvudkontor:
Duisburgerstraße 36
47829 Krefeld, Tyskland

Produktionslager:
Duisburgerstraße 36
47829 Krefeld, Tyskland

Telefon: +46 8 437 370 56
E-post: kundservice@epodex.com
MOMS: DE327131753

Verkställande direktör: Aleksandar Aleksic

Disclaimer
Ansvar för innehållet
Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmän lag kvarstår oförändrade. Ett ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den dag då man får kännedom om en specifik överträdelse. Vid anmälan om lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll.

Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Reproduktion, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören beaktas tredje parts upphovsrätt. Innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle vara medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi om en notering. Vid anmälan om överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.

Tvistlösning online
Tvistlösning online enligt Art. 14 para. 1 ODR-VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

varukorg
FOX v.2.4.1.9
Languages