Microcement för badrum, duschar och våtutrymmen inkl. PU-försegling matt 3,5m² (9,55kg) till 105m² (312,45kg)

Microcement för badrum, duschar och våtutrymmen inkl. PU-försegling matt 3,5m² (9,55kg) till 105m² (312,45kg)

Microcement i premiumkvalitet för alla typer av badrum och våtutrymmen, för inomhus- och utomhusbruk

5 out of 5 based on 11 customer ratings
(11 customer reviews )
Leveranstid: 1-3 arbetsdagar
 • Designavjämningsmassa för badrum, duschar och mycket mer
 • Material: Microcement (A-komponent) och akrylharts (B-komponent) samt polyuretanharts (A-komponent) och polyuretanhärdare (B-komponent)
 • Egenskaper: Hög hållfasthet, väderbeständig, UV-stabil, luktfri
 • Användningsområden: Inomhus och utomhus samt fuktiga utrymmen med PU-tätning
 • Härdatid per lager vid 20°C: Microcement ca 8 timmar, PU-sealer ca 20 timmar
 • Leveransomfattning för 3,5m² vägg: 7kg mediumkornigt microcement + 2kg akrylharts + färgämnen + 0,55kg PU-harts och härdare
 • Leveransomfattning för 3,5m² golv:: 7kg grovkornigt microcement + 7kg mediumkornigt microcement + 4kg akrylharts + färgämnen + 0,55kg PU-harts och härdare
 • Appliceringsanvisningar på respektive produktsida.
PRODUKTEGENSKAPER
Tillämpning
Produktbeteckning Produktbeteckning Microcement, nanobetong, avjämningsmassa för design
Användningsområde Nära alla väggar och golv, möbler etc., väggar, fasader, trappor, industrihallar, källare etc.
Applikationsområde Inomhus- och utomhusbruk samt i fuktiga utrymmen
Applicering Murslev
Self-levelling minimal; måste spridas och jämnas ut med en murslev
Förbrukningsmängd golv Skikt 1 (Grov): 1,6kg/m², Skikt 2 (Grov eller Medium): 1,2kg/m²
Förbrukningsmängd vägg Skikt 1 (Medium): 1,2kg/m², Skikt 2 (Medium eller Fin): 1kg/m²
Doftutveckling under applicering Låg (enligt amin)
Spray- och droppbeteende Beroende på bearbetningskonsistens, dropp möjligt på väggytor
Arbetstemperatur Substrat- och omgivningstemperaturen måste vara minst 10 °C och max 30 °C
Optimal arbetstemperatur 20°C
Blandningsförhållande i vikt Pulver (A): Vätska (B) Finkornig: 100:35, Mediumkornig: 100:20, Grovkornig: 100:25
Pot-life vid 20°C 120 minuter med 10kg
Rekommenderad skikttjocklek fin 1mm; Medium och grov 1,5mm
Rekommenderat antal lager minst 2 skikt
Väntetid mellan lager max 24 timmar
Väntetid innan du målar över med en annan produkt efter 48 timmar
Primer på absorberande underlag Deep Primer 1K rekommenderas
Primer på icke-absorberande underlag Primer 2K rekommenderas
Max. luftfuktighet under applicering 60%
Tekniska Egenskaper
Materialbas Cement
Komponent A Pulver för mikrocement och kvarts
Komponent B Akrylhartserum i vattenbaserad dispersion
Glansnivå Satin matt. Högglans och matt möjligt med PU-försegling
Konsistens Hög viskositet, viskositeten kan justeras beroende på hur mycket VÄTSKA (B) som tillsätts.
Täckförmåga Mycket ogenomskinlig
Ytbehandling Mycket slitstark, nötningsbeständig, tålig, skrubbbeständig
Reptålighet/nötningsbeständighet Förstärkt med applicering av PU och rekommenderas för hårt använda ytor och våta områden
Kompressionsstyrka efter 7 dagar ≥ 12,0 MPa (EN 13892-2)
Kompressionsstyrka efter 28 dagar ≥ 20 MPa (EN 13892-2)
Flexural Styrka efter 7 dagar 4,0 MPa (EN 13892-2)
Flexural Styrka efter 28 dagar 7,0 MPa (EN 13892-2)
Brandmotståndsklass Efl EN 13501-1
Strand hårdhet ≥80
Elasticitet1 Ej elastisk; glasfibernät måste införlivas på substrat som är känsligt för vibrering
Diffusionsöppen, ventilerande Ja (såvida inte 2 eller fler lager PU-tätningsmedel appliceras)
Applicering i våta områden Rekommenderas inte utan Pu tätningsmedel i våta områden
Färgbeständighet Hög
Färgbriljans Hög
Färgbild För väggar: Fin/medium struktur - För golv: Medium/grov struktur
UV-beständig UV-stabilt
Lösningsmedelsfri Ja
Fri från mjukgörare Ja
VOC-fri Ja
Mottaglighet för nötningsmärken och glänsande fläckar (s.k. skrivverkan) Låg ( Touch-Protect- System)
Miljövänlig Ja
Andel pigment 2-10% beroende på önskad färgintensitet, rekommenderad 2%
Densitet (g/cm³) 800 - 1300 kg/m³
Maximal kornstorlek Grov (450 μm), Medium (330 μm), Fin (80 μm).
Utspädningsbar Fin: max 100:40, medium: max 100:23, grov: max 100:28
Rengöring av verktyg Omedelbart efter användning med Aceton/Förtunning
Kemisk beständighet Syror, alkalier och klor bör undvikas
Rengöring av ytor Lätta tensider (använd inte sura eller klorerade rengöringsmedel eller alkaliska lösningar)
Lagring Lufttät, Svalt, Torrt och Frostfritt
max. Lagringstemperatur 25°C
Min. Förvaringstemperatur 10°C
Minsta hållbarhet Oöppnad 12 månader, Öppen 6 månader
 1. Om underlaget har expansionsfogar måste dessa beaktas vid applicering av mikrocement. Expansionsfogen måste antingen förstärkas med glasfibernät eller så måste en fog ingå i mikrocementen. Rum som är större än 50 m² bör alltid ha expansionsfogar. Att ignorera befintliga expansionsfogar eller inte inkludera dem vid behov kan leda till att mikrocementen spricker.
Artikelnr: sys-micro-pu Kategorier: ,

Microcements Design

EPODEX microcement är en speciell avjämningsmassa för design av golv, väggar, trappor, bord och andra ytor i en modern sömlös design. Skapa en unik, modern atmosfär på nolltid. Vi visar dig alla mikrocementtekniker, från exponerad betong med naturliga hålrum till multifärgade mönster med 3D-applikationer

Universellt tillämplig

Vår microcement är lämplig för inomhus- och utomhusbruk och kan appliceras på nästan alla ytor som parkett, kakel, sten, gipsskivor, metall, keramik, marmor, OSB och mycket mer. Materialet är mycket elastiskt och UV-beständigt. Samtidigt förblir det flexibelt och andningsbart.

Fullständigt vattentät

EPODEX mikrocement i kombination med vårt tätningsmedel av polyuretanharts (PU) är vattentätt och väderbeständigt. Den är därför idealisk för duschar och utomhusområden. Tätskiktet rullas slutligen på den härdade mikrocementen. Beroende på dina krav kan du välja mellan vår matta och glansiga PU-tätningsmassa.
polyurethan harz boden resin a
Tillbehör

Användningsinstruktioner

Primer

 1. Underlaget ska vara stabilt, torrt och fritt från smuts, separationsmedel och grova ojämnheter.
 2. Slipa bort eventuella ojämnheter.
 3. Applicera grundfärg:

  • För väggplattor rekommenderar vi att du grundmålar plattorna och fogarna med vår speciella primer & spackel och fyller fogarna med det.
  • För golvplattor rekommenderar vi att du grundmålar plattorna och fogarna med vår speciella2K-avjämningsmassa och fyller fogarna med det.
  • För väggar och golv utan kakel rekommenderar vi att du använder vår Deep Primer

  Alla primer hittar du under knappen ”Tillbehör” på respektive produktsida.

 4. Låt primern torkas.

Huvudbeläggning

 1. Blanda mikrocement A-komponent i grov kornstorlek med B-komponent i det angivna blandningsförhållandet.
 2. Tillsätt WB-pigment i rekommenderad mängd för att färga materialet.
 3. Häll ut materialet, sprid ut med en spackel och låt det torkas.
 4. Slipa bort alla ojämnheter större än 3 mm och dammsug eventuellt slipdamm.
 5. Applicera ett andra skikt på samma sätt. Beroende på önskad ytfinish kan mikrocementet appliceras med grov eller medium kornstorlek.
 6. Applicering av microcement för väggar: Skikt 1 (mediumkornigt): 1,2kg/m², Skikt 2 (mediumkornigt): 1,2kg/m²
  Applicering av microcement för golv: Skikt 1 (grovkornigt): 1,6kg/m², Skikt 2 (mediumkornigt): 1,2kg/m


Försegling

OBS: För fuktiga rum, ytor i direkt kontakt med vatten och ytor som används mycket (hög mekanisk belastning, rengöring med aggressiva rengöringsmedel etc.) rekommenderar vi att ytan förseglas med EPODEX polyuretanharts (PU-harts) i matt eller glansigt utseende.

 1. Blanda PU-harts och härdare i angivet blandningsförhållande och häll dem upp i en färgskål.
 2. Applicera materialet tunt med en skumrulle i en korsvis rörelse och låt det härda. Vi rekommenderar två skikt.

Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.


Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

A-Komponent (Microcement Medium) Fara: Innehåller: KLINKER FÖR PORTLANDCEMENT Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’ Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

A-Komponent (Microcement Grov) Fara: Innehåller: KLINKER FÖR PORTLANDCEMENT Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’ Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

B-Komponent (Microcement LIQUID B) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/dimma/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler. Innehåller 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Reaktionsmassa av 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

A-Komponent (PU Matt) Innehåller N-BUTYLMETAKRYLAT. Kan orsaka en allergisk reaktion. Blandning av: a -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionyl-x-hydroxypoly(oxietylen); a -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionyl-x-: Kan orsaka en allergisk reaktion. Dekandisyra, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)ester: Kan orsaka en allergisk reaktion.

B-Komponent (PU B Matt) Varning: Hexametylendiisocyanatoligomerer Bensen, 1,3-diisocyanatometyl-, polymer med 1,6-diisocyanatohexan, polyetylhexametylendiisocyanat: Kan ge en allergisk reaktion. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’ Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

B-Komponent (PU B Glansig) Varning: Hexametylendiisocyanatoligomerer Bensen, 1,3-diisocyanatometyl-, polymer med 1,6-diisocyanatohexan, polyetylhexametylendiisocyanat: Kan ge en allergisk reaktion. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’ Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Customer reviews

Rated 5 out of 5 stars
11 reviews
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Bilder från kundprojekt

11 reviews for Microcement för badrum, duschar och våtutrymmen inkl. PU-försegling matt 3,5m² (9,55kg) till 105m² (312,45kg)

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.