Epoxy resin för laminering och byggnadstillämpningar

Epoxy resin för laminering och byggnadstillämpningar

Båtbygge, modellbygge, formtillverkning, terrarium/akvarium, reparationer etc.

4.6071428571429 out of 5 based on 28 customer ratings
(28 customer reviews)
Leveranstid: 1-3 arbetsdagar
 • Kan användas på alla ytor som betong, gips, trä med mera.
 • Max. Gjutningshöjd per process: 1cm
 • Arbetstid: ca 60-120 minuter, härdningstid: 16-24 timmar.
 • Leveransomfattning: Harts A och härdare B (blandningsförhållande 2:1).
 • Välj bekvämt en färg för att färga det klara epoxihartset.
 • Förklaring:
  Perfekt lämpad. X Inte lämplig.
  Bearbetningsegenskaper
  Vridbar
  Slipbar
  Polerbar
  Max gjuthöjd 1cm
  Väntetid tills ytterligare en gjutningsprocess 6 timmar
  Gel och brukstid vid 100g 25min.
  Min. Bearbetningstemperatur 15°C
  Rekommenderad bearbetningstemperatur 20°C
  Max tillåten luftfuktighet under bearbetning 70%
  Max. Materialkrympning 1%
  Bearbetningstider (vid 20°C)
  Lagerhöjd 1-3mm 60min.
  Lagerhöjd 1cm 25min.
  Lagerhöjd 2cm X
  Lagerhöjd 5cm X
  Tekniska egenskaper
  Vidrörbar / tillgänglig efter 24 timmar
  Kemiskt härdat efter 7 dagar
  Transparent harts
  Kristallklar härdning X
  Max. möjligt UV-skydd3 X
  Självventilerande
  Luftbubbellfri
  Självnivellerande
  Lösningsmedelsfritt
  VOC-fri4 X
  BPA-fri5
  Fri mjukgörare (ftalater)
  Motståndskraftig mot kemikalier
  Reptålig6
  Kupoleffekt (djupeffekt)
  Kan blandas med alla EPODEX-färger (utom WB Pigment)
  Lämplig för golvvärme
  Gäller utomhus X
  Hög vidhäftningshållfasthet
  Densitet (g/cm3) 1.1
  Viskositet (mPas) 700
  Max. Värmebeständighet7 upp till 60°C
  Min. Värmebeständig upp till -30°C
  Hårdhet efter härdning (D1) 87
  Förvaringstemperatur 10-30°C
  Bäst före efter mottagandet 12 Månader
  Bäst före efter öppning8 6 Månader
  1. Gjutning över maximal skikthöjd per gjutningsprocess rekommenderas inte eftersom reaktionen får hartset att koka och leda till gulning, sprickor och deformation. Genom att sänka temperaturen (rums- och materialtemperatur till t.ex. 15°C och minska ytan till t.ex. 10x10cm kan gjutningshöjder upp till 30cm uppnås i en gjutningsprocess.
  2. Det finns ingen maximal tidsgräns för när nästa lager kan gjutas.
  3. Inget epoxiharts är helt UV-beständigt. UV-skyddet kan dock förbättras med hjälp av högkvalitativa råvaror och tillsatser som UV-absorberare. Genom att använda en topplack kan du också öka UV-beständigheten. Eventuella täckfärger är t.ex. transparenta polyuretan (PU) hartser eller lacker som målas eller sprayas på epoxihartsbeläggningen som en yta.
  4. När det används korrekt och är helt härdat, fri från VOC.
  5. Enligt innehållet utan fritt-BPA.
  6. Våra epoxihartssystem är mycket reptåliga men är inte helt reptåliga. Repmotståndet kan ökas med ett topplack. Eventuella täckfärger är t.ex. transparenta polyuretan (PU) hartser eller lacker som målas eller sprayas på epoxihartsbeläggningen som en yta.
  7. Värmebeständigheten indikerar temperaturen upp till vilken det härdade epoxihartssystemet förblir mekaniskt stabilt. Det härdade epoxihartset kan bli mjukare vid högre temperaturer. Värmebeständigheten kan förbättras genom att värma det härdade hartset till över 60°C (härdning).
  8. Om du stänger locket på behållaren omedelbart efter att den har öppnats så är hållbarheten minst 6 månader efter öppnandet.

Epoxy resin mängdberäknare
Längd (cm)
Bredd (cm)
höjd (cm)
Nödvändig kvantitet i Kg KG
Nödvändig kvantitet i g g
Artikelnr: sys-eco-lb Kategorier: ,

Universella användningsområden och perfekt beläggning!

Med vårt ECO-system får du ett epoxihartssystem till ett toppris och med den vanliga EPODEX-kvaliteten. Vårt epoxy resin är utformat för alla användare. Starta ditt projekt idag - Ideala användningsområden för detta epoxihartsystem är: Båtbygge, modelltillverkning, formtillverkning, terrarium/akvarium och allmänna reparationer. Enkelt uttryckt - för laminering och byggnadstillämpningar. Från opaka färgpastor till transparenta färger, metallpigment samt självlysande och neonfärger - inga färgönskningar förblir ouppfyllda.

100 % säkra epoxihartser

Var försiktig med din hälsa! EPODEX epoxihartser är absolut giftfria (enligt GHS06) och hälsovådliga (enligt GHS08) enligt lagstiftningen om farliga ämnen i EU och Schweiz. Våra högkvalitativa epoxihartser är 100 % lösningsmedelsfria och innehåller enligt formuleringen ingen fri bisfenol A (dvs. BPA-fri) som är skadlig för hälsan. Detta garanterar en behaglig behandling.
reapir epoxy resin se

Nr 1 Beläggningsharts med bubbelfri härdning

Våra epoxihartser avluftas av sig själva vid rumstemperatur. Detta innebär att eventuella luftbubblor som uppstår vid blandning och gjutning försvinner av sig själva innan epoxyn härdar. Du behöver ingen värmepistol för att ta bort bubblorna. Det innebär att det inte finns någon risk för sotfläckar på ditt epoxiharts.
epoxidharz epodex beschichten blasenfrei 2
Tillbehör

Epoxy resin för laminering och byggnadstillämpningar

ECO harts- och härdarsystemet är lämpligt för ett brett spektrum av tillämpningar. Från byggnadsindustrin till elektroteknik och maskinteknik. Det är ett klassiskt system för beläggning, laminering och reparation. Dessutom kan du använda den som gjutplast för skikttjocklekar upp till 1cm. Applicera på golv, bordsskivor och andra föremål. Vårt EPODEX ECO-system kan blandas med alla våra epoxy färger.


Användningsinstruktioner

 1. Börja alltid med en grundering för att undvika stor materialförlust och bubbelbildning (skikttjocklek: 0,5mm). För att göra detta använder du helt enkelt en del av samma klara epoxiharts (för grundning av golv och andra färgade underlag rekommenderar vi vår speciella vattentäta EPOXY PRIMER.
 2. Blanda innehållet av ECO-harts (A) med innehållet av ECO-härdare (B) i ett blandningsförhållande på 2:1 (t.ex 2kg harts: 1kg härdare).
 3. För blandningspinnen genom kanten och botten av blandningsbägaren, eftersom materialet sedimenterar där. Om möjligt överför du blandningen till en ren behållare och blandar den på nytt. Detta säkerställer att harts (A) och härdare (B) blandas helt och hållet.
 4. Häll materialet på den yta som ska beläggas omedelbart efter blandningen, eftersom produkten kan koka beroende på mängden material i blandningsbehållaren.
 5. Pensla grunderingen på den önskade ytan med en roller eller färgborste.
 6. Låt materialet härda i cirka 20 timmar.
 7. Fortsätt med huvudbeläggningen på samma sätt. Vid fogning rekommenderar vi en maximal hällhöjd på 1cm per hällprocess. Om du häller mer än 1cm kan det leda till kokning, gulning, sprickbildning och skevhet i materialet. För tjockare lager kan du hälla nästa lager på 1cm efter cirka 6 timmar.
 8. Om du väljer en färg på den här produktsidan får du ytterligare färgämnen eller färgpigment till harts och härdare.
 9. För att färga huvudskiktet, blanda de medföljande färgämnena eller pigmenten med harts (A) eller med blandningen av harts och härdare. Justera färgintensiteten individuellt genom att lägga till mer eller mindre färgpigment.
 10. Epoxihartset är berörbart/gångbart efter 20 timmar och helt kemiskt härdat efter cirka 7 dagar.

Info: Epoxihartset är känsligt för all slags fukt under härdningsprocessen (risk: bildning av karbamater, dvs. vita fläckar i det översta lagret). Därför rekommenderar vi att epoxihartset inte kommer i kontakt med vatten förrän det är fullständigt kemiskt härdat (minst 7 dagar). Vid tunna skikt, kalla temperaturer (omgivningstemperatur, substrat- och hartstemperatur under 20°C) och ökad luftfuktighet kan det ta längre tid innan epoxihartset är helt härdat.


Förbrukningsmängder

Bestäm den mängd som behövs med hjälp av vår epoxiharts-mängdkalkylator på den här produktsidan.

Rekommenderade skikttjocklekar för beläggning av golv och andra ytor

 • Total beläggning (grundering + huvudbeläggning) med ECO System: ca 1,65-2,2kg/m² för skikttjocklekar på 1,5-2mm.
 • Grundering:ca 0,22-0,55kg/m² med en skikttjocklek på 0,2-0,5mm.
 • Huvudskikt: ca 1,1-1,65kg/m² för skikttjocklekar på 1,1-1,5mm.

Rekommenderad färgmängd för 1kg harts + härdare:

 • Färgpigment (Metallisk, neon och självlysande): 1,5-2% (15g),
 • Transparenta färger (exkl. vit, svart och grå): 60 droppar (1,8g),
 • Transparent vit, svart och grå: 20 droppar (0,6g),
 • Semitransparenta färger (exkl. vit): 40 droppar (1,2g) färgat färgämne och 20 droppar vitt färgämne (0,6g),
 • Semi-transparent vit: 60 droppar (1,8g),
 • RAL-färger: 1% (10g),
 • Glitterpigment: 1% (10g)

Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.


Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

A-komponent (ECO) Varning: 2,2′-[(1-metyletyliden)bis(4,1-fenylenoximetylen)]bisoxiran Reaktionsmassa av 2,2′-[metylenbis(4, 1-fenylenoximetylen)]dioxiran och [2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi}metyl)oxiran och [2,2′-[metylenbis(2,1-fenylenoximetylen)]dioxiran Oxiran, mono((C12-14-alkyloxy)metyl)derivat Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

B-komponent (ECO) Fara: Reaktionsprodukter av 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin och 4,4′-Isopropylidendifenol, oligomera reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan m-fenylenbis(metylamin) Salicylsyra Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’ Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se på etiketten). Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’ Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Customer reviews

Rated 4.6071428571429 out of 5 stars
28 reviews

Bilder från kundprojekt

28 reviews for Epoxy resin för laminering och byggnadstillämpningar

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.