EPOXY PRIMER System

EPOXY PRIMER System

Leveranstid: 1-3 arbetsdagar

EPODEX EPOXY PRIMER är idealisk för att grundmåla ytor som golv och väggar som sedan beläggs med epoxy resin. Användningsinstruktioner finns på denna produktsida.

Epoxy resin mängdberäknare
Längd (cm)
Bredd (cm)
höjd (cm)
Nödvändig kvantitet i Kg KG
Nödvändig kvantitet i g g
Artikelnr: sys-epoxyprimer Kategorier: , ,
Tillbehör

EPOXY PRIMER System

EPOXY PRIMER är ett vattenbaserat 1-komponentssystem. Systemet används som grundfärg för epoxihartsbeläggningar på golv, bord och väggar. Det vattenbaserade systemet appliceras i tunna skikt op ca 0,3mm i en tilll två lager. Beroende på rummets och materialets temperatur är beläggningen torr efter ca 8 timmar (vid 20°C). Vår EPOXY PRIMER kan blandas med alla våra vattenbaserade pigment färgpastor.


Användningsinstruktioner

Förberedelse

 1. Ytan ska vara dammfri och jämn. För golv ska ojämnheter och lutningar jämnas ut i förväg med en utjämningsmassa.
 2. Vid mycket öppet porösa ytor rekommenderar vi att du använder en grundfärg som är lämplig för materialet (t.exdjupgrundering).
 3. Grunderingsprimern förhindrar att materialet och färger tränger in i underlaget.
 4. Låt primern torka.

Grundering

 1. Skaka behållaren ordentligt före använding eller rör om materialet med en färgomrörare.
 2. Färga EPOXY PRIMERN med våra vattenbaserade färgpastor. Rekommenderad mängd färgämne : 10% av EPOXY PRIMERs vikt t.ex 100g färämne för 1kg EPOXY PRIMER.
 3. Häll materialet i en färgtråg efter blandning.
 4. Rulla materialet tunt på den önskade ytan med en roller. Vi rekommenderar en skikttjocklek på ca 0.3mm.
 5. Låt beläggningen torka i ca 8 timmar vid (vid 20°C).
 6. Fortsätt med huvudbeläggningen. Använd vårt ECO- eller PRO-epoxihartssystem för detta ändamål.
 7. Huvudbeläggningen är berörbar/gångbar efter ca. 24 timmar och helt kemiskt härdad efter ca 7 dagar.

Förbrukningsmängder

120-150g/m² per lager på släta, icke-absorberande ytor. För absorberande ytor rekommenderar vi att du grundmålar ytan i förväg för att förhindra att materialet sipprar in.


Kundtjänst:Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.

EU:s gränsvärde: (Kat. A/d): 100g/l (2010), max. 100g/l VOC


Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

EPOXY PRIMER Varning: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EPOXY PRIMER System”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.