Betongfärg 1K | Stenfärg 1K | Blå färg

Betongfärg 1K | Stenfärg 1K | Blå färg

4.8823529411765 out of 5 based on 17 customer ratings
(17 customer reviews )
Leveranstid: 1-3 arbetsdagar
 • Kan användas på alla ytor som betong, cement, trä med mera.
 • Observera: För starkt belastade vägg- och golvplattor samt plattor med permanent vattenkontakt rekommenderar vi vår vattenfasta 2-komponents betonfärg.
 • Egenskaper: luktsvag, nötningsbeständig, UV-beständig, mycket opak.
 • Förbrukning: 100-130g/m²
 • Användningsinstruktioner finns på denna produktsida.
Produktegenskaper
Användning
Produktbeteckning Betongfärg, Stenfärg, Väggfärg, Golvfärg
Användningsområde Normalt påverkade Väggar och Golv av Betong, Cement, Gips, Trä och Murverk
Applikationsområde Inomhusbruk och täckta utomhusområden
Applicering Måla, Rulla, Spraya
Förbrukning* ca. 140g/m²
Räckvidd/avkastning* ca. 7m²/kg
Doftutveckling under bearbetningen Låg (luktsvag)
Stänk- och droppbeteende Mycket låg (inga stänk)
Arbetstemperatur min. 8°C objekt- och omgivningstemperatur
Optimal arbetstemperatur 20°C
Blandningsförhållande i vikt Harts (A): Härdare (B): Inget blandningsförhållande, som en Enkomponentsprodukt
Pot-life vid 20°C Ingen pot life finns tillgänglig
Tekniska Egenskaper
Materialbas Reinacrylat
Glansnivå Silkeglans
Konsistens Medelviskositet, (dropphämning säkerställer bearbetning på vertikala ytor)
Täckförmåga enligt DIN EN 13300* Hög (klass 1-2, 6-8m² per liter)
Ytbehandling Nötningsbeständig, Slitstark, Skrubbbeständig
Nötningsbeständighet på våt bas DIN EN 13300* <5μm till 20μm (klass 2)
Diffusion av vattenånga DIN EN 1062-1 Medel (klass 2; diffusion-öppen; sd-värde: <0.5m)
Diffusionsöppen, ventilerande Ja
Färgbeständighet Hög
Farbbrillanz Hög
Färgbild Fin struktur, jämnt täckmönster
UV-beständig Ja
Lösningsmedelsfri Nej
Fri från mjukgörare Ja
VOC-fri Nej
Mottaglighet för nötningsmärken och glänsande fläckar (s.k. skrivverkan). Låg ( Touch-Protect- System)
Miljövänlig Ja
Andel bindemedel Hög (min. 20%)
Andel pigment Hög (Andel Färpasta: min. 10%)
Densitet (g/cm³) 1,3
pH-värde ca. 8,2-9,2
Maximal kornstorlek fin (≤ 100µm)
Utspädningsbar Som Grundering max. 20% vatten
Rengöring av verktyg Omedelbart efter användning med vatten
Lagring Svalt, Torrt och Frostfritt
max. Lagringstemperatur 25°C
*Förbrukning, täckning och täckförmåga kan variera beroende på underlaget (tapet, träflis, betong etc.), det använda verktyget (skumrulle, luggvals, pensel etc.) och färgvalet. Här kan det vara nödvändigt med flera strykningar.
  • 1x Platt färgborste 5cm
  • 1x Omrörningspinne
  • 1x Målarroller 25cm med rollerbygel
  • 1x Färgbricka 32cmx35cm
  • 2x Utbytbar insats för färgtråg 32x35cm
  • 1x Täckplast 50m²
  • 1x Handskar
  • 1x Maskeringstejp 3cmx50m

Artikelnr: sys-beton1k-bu Kategorier: ,

EPODEX - CONCRETE PAINT 1K

CONCRETE PAINT 1K är nötningsbeständig, väderbeständig, svagluktande och vattenbaserad. Den är lämplig för olika inomhus- och utomhustillämpningar utan stående vatten (dvs. utan pölbildning).

För golv med mycket hög mekanisk belastning, t.ex. För garage, parkeringsplatser, lagerlokaler, industrihallar och där det finns stående vatten rekommenderar vi vår mer motståndskraftiga epoxihartsbaserade betongfärg 2K. Använd CONCRETE PAINT 1K som:

 • Golvfärg
 • Golvförsegling
 • Väggfärg
 • Betongfärg
 • Cementfärg
 • Avjämningsfärg
 • Gipsfärg
 • Stenfärg

Användning

 1. Temperaturen i rummet, materialet och substratet bör vara över +15°C.
 2. Se till att underlaget är rent och fettfritt. Använd vår EPODEX PRE-CLEANER för detta ändamål.
 3. Ytan ska vara fast, torrt, bärande, rent och fritt från alla ämnen som kan hindra god vidhäftning.
 4. För ytor med mycket öppna porer rekommenderar vi att du använder en grundfärg som är lämplig för materialet (t.ex. djupgrundering).
 5. Blanda materialet ordentligt.
 6. Applicera materialet med en roller och låt lagret torka (ca 8 timmar vid 20°C).
 7. Applicera ytterligare lager tills önskad färgtäckning är uppnådd. Vi rekommenderar ca. två lager.
concrete paint 1k 2k

EPODEX Professionella målningstillbehör - Beställ nu för 199.90 SEK

Vem har inte upplevt det? - Bara en snabb tur till byggvaruhuset för att köpa en förmodat billig färg och du har redan betalat mer för den professionella, luddfria färgrullen och andra målartillbehör än för själva färgen. Inte hos EPODEX! För oss är det totalpriset som räknas! Beställ vårt professionella set med målningstillbehör nu och spara upp till 35% i en direkt prisjämförelse! Du får allt du behöver för att måla stressfritt.
betongfärg stenfärg 1k tillbehoer

Obs

Bearbetningstemperatur: Objekt och omgivningstemperatur minst 8°C. Applicera inte på uppvärmda ytor i direkt solljus. Torkningsproblem kan uppstå vid lägre temperaturer. För att uppnå en lägre viskositet kan du späda ut färgen med upp till 5% vatten. Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

EU:s gränsvärde: (kat. A/d): 140g/l (2010), max. 30g/l VOC

Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.

Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

CONCRETE PAINT 1K Varning: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Tillbehör

Customer reviews

Rated 4.8823529411765 out of 5 stars
17 reviews
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Bilder från kundprojekt

17 reviews for Betongfärg 1K | Stenfärg 1K | Blå färg

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.