Epoxy resin för konst, hantverk och gjutning upp till 2cm (ECO/ PRO)

Epoxy resin för konst, hantverk och gjutning upp till 2cm (ECO/ PRO)

Resinkonst (konstharts), modellering, smycken, glasunderlägg, små gjutformar och gjutgods etc.

4.7674418604651 out of 5 based on 43 customer ratings
(43 customer reviews)
Leveranstid: 1-3 arbetsdagar
 • Kan användas på alla ytor som trä, betong, glas med mera.
 • Max. Gjutningshöjd per process: 1-2cm (höjder på upp till 5cm är möjliga med mindre formar).
 • Arbetstid: ca 60-120 minuter, härdningstid: 16-24 timmar.
 • Leveransomfattning: Harts A och härdare B (blandningsförhållande 2:1).
 • Välj bekvämt en färg eller en färguppsättning för att färga det klara epoxihartset.
 • Förklaring:
  Perfekt lämpad. X Inte lämplig.
    ECO System PRO System
  Bearbetningsegenskaper
  Max. gjuthöjd 1cm 2cm
  Väntetid tills ytterligare en gjutningsprocess 6 timmar 12 timmar
  Gel och brukstid vid 100g 25min. 65min.
  Min. Bearbetningstemperatur 15°C 15°C
  Rekommenderad bearbetningstemperatur 20°C 20°C
  Max. luftfuktighet under bearbetning 70% 70%
  Max. Materialkrympning 1% 1%
  Bearbetningstider (vid 20°C)
  Lagerhöjd 1-3mm 60min. 120min.
  Lagerhöjd 1cm 25min. 90min.
  Lagerhöjd 2cm X 60min.
  Tekniska egenskaper
  Vidrörbar / tillgänglig efter 24 timmar 24 timmar
  Kemiskt härdat efter 7 dagar 7 dagar
  Transparent harts
  Kristallklar härdning X
  Max. möjligt UV-skydd3 X
  Självventilerande
  Luftbubbellfri
  Självnivellerande
  Lösningsmedelsfritt
  VOC-fri4 X
  BPA-fri5
  Fri mjukgörare (ftalater)
  Motståndskraftig mot kemikalier
  Reptålig6
  Kupoleffekt (djupeffekt)
  Kan blandas med alla EPODEX-färger (utom WB Pigment)
  Hög vidhäftningshållfasthet
  Densitet (g/cm3) 1.1 1.1
  Viskositet (mPas) 700 530
  Max. Värmebeständighet7 upp till 60°C 60°C
  Min. Värmebeständig upp till -30°C -30°C
  Hårdhet efter härdning (D1) 87 82
  Förvaringstemperatur 10-30°C 15-30°C
  Bäst före efter mottagandet 12 Månader 12 Månader
  Bäst före efter öppning8 6 Månader 6 Månader
  1. Gjutning över maximal skikthöjd per gjutningsprocess rekommenderas inte eftersom reaktionen får hartset att koka och leda till gulning, sprickor och deformation. Genom att sänka temperaturen (rums- och materialtemperatur till t.ex. 15°C och minska ytan till t.ex. 10x10cm kan gjutningshöjder upp till 30cm uppnås i en gjutningsprocess.
  2. Det finns ingen maximal tidsgräns för när nästa lager kan gjutas.
  3. Inget epoxiharts är helt UV-beständigt. UV-skyddet kan dock förbättras med hjälp av högkvalitativa råvaror och tillsatser som UV-absorberare. Genom att använda en topplack kan du också öka UV-beständigheten. Eventuella täckfärger är t.ex. transparenta polyuretan (PU) hartser eller lacker som målas eller sprayas på epoxihartsbeläggningen som en yta.
  4. När det används korrekt och är helt härdat, fri från VOC.
  5. Enligt innehållet utan fritt-BPA.
  6. Våra epoxihartssystem är mycket reptåliga men är inte helt reptåliga. Repmotståndet kan ökas med ett topplack. Eventuella täckfärger är t.ex. transparenta polyuretan (PU) hartser eller lacker som målas eller sprayas på epoxihartsbeläggningen som en yta.
  7. Värmebeständigheten indikerar temperaturen upp till vilken det härdade epoxihartssystemet förblir mekaniskt stabilt. Det härdade epoxihartset kan bli mjukare vid högre temperaturer. Värmebeständigheten kan förbättras genom att värma det härdade hartset till över 60°C (härdning).
  8. Om du stänger locket på behållaren omedelbart efter att den har öppnats så är hållbarheten minst 6 månader efter öppnandet.

Epoxy resin mängdberäknare
Längd (cm)
Bredd (cm)
höjd (cm)
Nödvändig kvantitet i Kg KG
Nödvändig kvantitet i g g
Artikelnr: sys-ecopro Kategorier: ,

Bli kreativ nu med EPODEX!

Med våra två epoxihartser ECO och PRO kan du nu skapa unika saker. Vare sig det gäller konst i harts eller tillverkning av smycken i epoxiharts, glasunderlägg och andra små gjutna delar - du har kommit till rätt ställe! Välj nu mellan vårt prisvärda ECO epoxihartssystem, som ofta används som en instegsharts, och vårt PRO-premiumsystem, som används för kristallklara och färgade gjutningar upp till 2cm gjutningshöjd.

100 % säkra epoxihartser

Var försiktig med din hälsa! EPODEX epoxihartser är absolut giftfria (enligt GHS06) och hälsovådliga (enligt GHS08) enligt lagstiftningen om farliga ämnen i EU och Schweiz. Våra högkvalitativa epoxihartser är 100 % lösningsmedelsfria och innehåller enligt formuleringen ingen fri bisfenol A (dvs. BPA-fri) som är skadlig för hälsan. Detta garanterar en behaglig behandling.
art epoxy resin se

Nr 1 gjutharts med bubbelfri härdning

Inga fler irriterande luftbubblor och ojämnheter! Våra epoxihartser avluftas av sig själva vid rumstemperatur. Detta innebär att alla luftbubblor som bildas vid blandning och hällning försvinner av sig själva innan epoxyn härdar. Du behöver ingen värmepistol för att ta bort bubblorna. Det innebär att det inte finns någon risk för sotfläckar på ditt epoxiharts.
blasenfrei epoxidharz epodex art 1

Kristallklart och UV-stabiliserat

Kompromissa inte och välj det klaraste epoxihartset på marknaden. Få en *pengaranti nu: Om du hittar ett harts som är klarare än vår PRO epoxy ger vi dig pengarna tillbaka! (*giltig upp till 30 dagar efter beställning). Vårt PRO epoxiharts ger också maximalt UV-skydd. På så sätt motverkar vi effektivt den UV-inducerade gulningen av gjuthartset.
kristallklares epoxidharz epodex 3
Tillbehör

Epoxy resin för konst, hantverk och gjutning upp till 2cm (ECO/ PRO)

EPODEX epoxy är lämplig för olika tillämpningar. Från byggnads- och elteknik till maskin- och möbeltillverkning. Applicera på golv, bordsskivor och andra föremål. Försegla bilder eller gör egna smycken. Vi stöder dig oavsett vilket projekt det gäller. Våra epoxihartser kan blandas med alla våra färger. Du kan hitta exempel på tillämpningar i galleriet.


Användningsinstruktioner

 1. Börja alltid med en grundering för att undvika stora materialförluster och bubbelbildning (skikttjocklek: 0,2-0,5mm). För att göra detta använder du helt enkelt samma klara epoxiharts. Blanda innehållet i hartset (A) med innehållet i härdaren (B) i ett blandningsförhållande på 2:1 (t.ex 2kg harts: 1kg härdare).
 2. För blandningspinnen genom kanten och botten av blandningsbägaren, eftersom materialet sedimenterar där. Om möjligt överför du blandningen till en ren behållare och blandar den på nytt. Detta säkerställer att harts (A) och härdare (B) blandas helt och hållet.
 3. Häll materialet på den yta som ska beläggas omedelbart efter blandningen, eftersom produkten kan koka beroende på mängden material i blandningsbehållaren.
 4. Pensla grunderingen på den önskade ytan med en roller eller färgborste. Låt materialet härda.
 5. Fortsätt med huvudbeläggningen på samma sätt. Behandlingstiderna, gjutningshöjderna och härdningstiderna varierar beroende på det valda epoxihartssystemet och tillämpningen. För mer detaljerad information, se vår informationstabell under informationsknappen ”Välj epoxihartssystem” på den här produktsidan.

Info: Epoxiharts är känslig för all slags fukt under härdningstiden (risk: bildning av karbamater, dvs. vita fläckar i det översta lagret). Därför rekommenderar vi att epoxihartset inte kommer i kontakt med vatten förrän det är fullständigt kemiskt härdat (minst 7 dagar). Vid tunna skikt, kalla temperaturer (omgivningstemperatur, substrat- och hartstemperatur under 20°C) och ökad luftfuktighet kan det ta längre tid innan epoxihartset är helt härdat.


Förbrukningsmängder

Bestäm den mängd som behövs med hjälp av vår epoxiharts-mängdkalkylator på den här produktsidan.

Rekommenderade skikttjocklekar för beläggning av golv och andra ytor

 • Total beläggning (grundering + huvudbeläggning) med ECO System: ca 1,65-2,2kg/m² för skikttjocklekar på 1,5-2mm.
 • Grundering:ca 0,22-0,55kg/m² med en skikttjocklek på 0,2-0,5mm.
 • Huvudskikt: ca 1,1-1,65kg/m² för skikttjocklekar på 1,1-1,5mm.
 • Rekommenderad färgmängd för 1kg harts + härdare:

  • Färgpigment (Metallisk, neon och självlysande): 1,5% (15g),
  • Transparenta färger (exkl. vit, svart och grå): 60 droppar (1,8g),
  • Transparent vit, svart och grå: 20 droppar (0,6g),
  • Semitransparenta färger (exkl. vit): 40 droppar (1,2g) färgat färgämne och 20 droppar vitt färgämne (0,6g),
  • Semi-transparent vit: 60 droppar (1,8g),
  • RAL-färger: 1% (10g),
  • Glitterpigment: 1% (10g)

  Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

  Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.


  Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

  A-komponent (ECO) Varning: 2,2′-[(1-metyletyliden)bis(4,1-fenylenoximetylen)]bisoxiran Reaktionsmassa av 2,2′-[metylenbis(4, 1-fenylenoximetylen)]dioxiran och [2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi}metyl)oxiran och [2,2′-[metylenbis(2,1-fenylenoximetylen)]dioxiran Oxiran, mono((C12-14-alkyloxy)metyl)derivat Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  B-komponent (ECO) Fara: Reaktionsprodukter av 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin och 4,4′-Isopropylidendifenol, oligomera reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan m-fenylenbis(metylamin) Salicylsyra Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’ Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se på etiketten). Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’ Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

  A-komponent (PRO) Varning: Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivat Pentametylpiperidylsebazat Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta huden grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Samla upp spill.

  B-komponent (PRO) Fara: Polyoxipropylentriamin 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin addukt IA (epoxi-amin addukt) Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Samla upp spill.

  Customer reviews

  Rated 4.7674418604651 out of 5 stars
  43 reviews
  3 stars 0 0 %
  2 stars 0 0 %
  1 star 0 0 %

  10 reviews with rating of 4 stars (10 of 43)

  (Show unfiltered results)

  Bilder från kundprojekt

  43 reviews for Epoxy resin för konst, hantverk och gjutning upp till 2cm (ECO/ PRO)

  Add a review

  Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.