Metallfärg | Metalllack | Wit och svart färg

Metallfärg | Metalllack | Wit och svart färg

Leveranstid: 1-3 arbetsdagar

ACRYLIC PROTECT från EPODEX är en silkesblank, miljövänlig och formbeständig akryllack. Den är lämplig för att försegla och färga ytor som trä, metall, plast och sten. På grund av dess höga hållfasthet rekommenderar vi att den används på mätbara, dvs. lågt bearbetade ytor och arbetsstycken, inomhus och utomhus. Förbrukning: 110-130g/m² per applicering.

Produktegenskaper
Användning
Produktbeteckning Akrylfärg, Träfärg, Trälack, Möbelfärg, Möbellack, Plastfärg, Plastlack, Metallfärg, Metalllack
Användningsområde Träytor, Metall och Plast samt på alla texturerade ytor (t.ex. även Glas, tyg eller träflisor) inomhus och utomhus.

t.ex. Möbler, Fönsterkarmar, Räcken.

Applikationsområde Inomhus och utomhusbruk
Applicering Måla, Rulla, Spraya
Förbrukning* ca. 120g/m²
Räckvidd/avkastning* ca. 8m²/kg
Doftutveckling under bearbetningen Låg (luktsvag)
Stänk- och droppbeteende Mycket låg (inga stänk)
Arbetstemperatur min. 8°C objekt- och omgivningstemperatur
Optimal arbetstemperatur 20°C
Tekniska Egenskaper
Materialbas Akrylat-kopolymer
Glansnivå Silkesmatt
Konsistens Medelviskositet, (dropphämning säkerställer bearbetning på vertikala ytor)
Täckförmåga enligt DIN EN 13300* Hög (klass 1-2, 6-8m² per liter)
Ytbehandling Nötningsbeständig, Slitstark, Skrubbbeständig
Nötningsbeständighet på våt bas DIN EN 13300* <5μm till 20μm (klass 2)
Diffusion av vattenånga DIN EN 1062-1 Medel (klass 2; diffusion-öppen; sd-värde: <0,35m)
Diffusionsöppen, ventilerande Ja
Färgbeständighet Hög
Farbbrillanz Hög
Färgbild Fin struktur, jämnt täckmönster
UV-beständig Ja
Lösningsmedelsfri Nej
Fri från mjukgörare Ja
VOC-fri Nej
Mottaglighet för nötningsmärken och glänsande fläckar (s.k. skrivverkan). Låg ( Touch-Protect- System)
Miljövänlig Ja
Andel bindemedel Hög (min. 20%)
Andel pigment Hög (Andel Färpasta: min. 10%)
Densitet (g/cm³) 1,1
pH-värde ca. 8-9
Maximal kornstorlek fin (≤ 100µm)
Utspädningsbar max. 5% vatten
Rengöring av verktyg Omedelbart efter användning med vatten
Lagring Svalt, Torrt och Frostfritt
max. Lagringstemperatur 25°C
*Förbrukning, täckning och täckförmåga kan variera beroende på underlaget (tapet, träflis, betong etc.), det använda verktyget (skumrulle, luggvals, pensel etc.) och färgvalet. Här kan det vara nödvändigt med flera strykningar.
  • 1x Platt färgborste 5cm
  • 1x Rollers 5cm & 10cm med handtag
  • 1x Färgtråg 16x30cm
  • 1x Utbytbar insats för färgtråg 16x30cm
  • 2x Sandpapper P180
  • 1x Slipsvamp
  • 1x Omrörningspinne
  • 1x Makseringstejp 3cmx50m

Artikelnr: sys-acryl-p-ws-metall Kategorier: , ,
Tillbehör

EPODEX ACRYLIC PROTECT

EPODEX ACRYLIC PROTECT är universellt användbar. Den är lämplig för olika inomhus- och utomhusbruk.

Använd vår produkt som:

 • Trälack/träfärg
 • Träskyddsfärg
 • Metalllack/metallfärg
 • Plastlack/plastfärg
 • Möbellack/möbelfärg

EPODEX ACRYLIC PROTECT är nötningsbeständig, väderbeständig, luktsvag och vattenbaserad. Den är också lämplig för ytbehandling av fönster, dörrar osv. där ”färg på färg-kontakt” kan förekomma. Tack vare vår speciella ”Protect Formula” ger ACRYLIC PROTECT ett varaktigt skydd mot fukt och UV-strålar. Den färglösa akryllacken kan färgas med alla våra vattenbaserade WB-färgpastor.


Förbrukningsmängder:

110-130g/m² per lager på släta, icke-absorberande ytor. På mycket absorberande ytor rekommenderar vi att du grundmålar ytan i förväg (t.ex. med en djupgående grundfärg) för att förhindra att färgen sipprar in. Testa med en fuktig svamp. Om underlaget blir mörkt är det nödvändigt med en grundering.


Användning

 1. Råa upp ytan för att ge bättre vidhäftning. Använd vårt EPODEX-sandpapper för detta ändamål.
 2. Se till att underlaget är rent och fettfritt. Använd vår EPODEX PRE-CLEANER för detta ändamål.
 3. För obelagda ytor rekommenderar vi att du applicerar en grundfärg som är lämplig för materialet (för trä applicera EPODEX ACRYLIC PROTECT färglös utspädd med 5% vatten; för gips applicera t.ex. djup grundering för metall; t.ex. Zink).
 4. Blanda materialet ordentligt.
 5. Applicera materialet med en roller eller färgborste och låt lagret torka (ca 8 timmar vid 20°C)
 6. Applicera ytterligare lager tills önskad färgtäckning är uppnådd. Vi rekommenderar ca. två lager.

Obs: Bearbetningstemperatur: Objekt och omgivningstemperatur minst 8°C. Applicera inte på uppvärmda ytor i direkt solljus. Torkningsproblem kan uppstå vid lägre temperaturer. För att uppnå en lägre viskositet kan du späda ut färgen med upp till 5% vatten. Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

EU:s gränsvärde: (kat. A/d): 100g/l (2010), max. 20g/l VOC


Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.


Innehåll, Faro- & säkerhetsangivelser

ACRYLIC PROTECT Varning: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Metallfärg | Metalllack | Wit och svart färg”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.