PRE-CLEANER 400ml

PRE-CLEANER 400ml

99.90 SEK

Leveranstid: 1-3 arbetsdagar
  • Förrengöringsmedel och fettlösare från EPODEX
  • Enklare tillämpning
  • Restfri renlighet
  • Kort torktid

Förrengöringsmedel och fettborttagare från EPODEX

Befriar nästan alla ytor från smuts som olja, fett och vax. Skaka väl före användning. Testa kompatibiliteten genom att spraya. Spraya rengöringsmedel på ytan och gnugga sedan med en trasa. Skydda sprayburken från direkt solljus.

Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp.


Faroanvisningar

FARA: Extremt brandfarlig aerosol. Behållaren är trycksatt: kan spricka om den värms upp. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka dåsighet och yrsel. Upprepad kontakt kan leda till att huden blir torr eller sprucken. Förvaras utom räckhåll för barn.
Håll borta från värme, heta ytor, gnäror, öppna lågor och andra antändningskällor. Rök inte. Spraya inte på en öppen låga eller annan antändningskälla. Inte genomborra eller bränna, inte heller efter användning. Andas inte in aerosol. OM DET KOMMER I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt skölja. Skydda från solljus. Utsätt inte produkten för temperaturer över 50°C.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PRE-CLEANER 400ml”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.